10
11 2017
763

ORDIN SFS nr. 433 din 08.11.2017 privind actualizarea Bazei generalizate a practicii fiscale

1. (29.1.7.3.21) Se va reţine impozitul pe venit la sursa de plată în cazul procurării de la persoane fizice a proprietăţii conform contractelor lease – back ulterior reziliate? 2. (29.1.7.3.20) Se va reţine impozitul pe venit la sursa de plată în cazul procurării de la persoanele fizice a proprietăţii care ulterior se transmite în leasing altor persoane? 3. (29.1.7.3.18) Сompaniа de leasing a procurat de la persoana fizică un activ de capital care ulterior urmează a fi utilizat în interesele companiei. Urmează compania de leasing să rețină conform art.90 alin.(1) din Codul fiscal, ca parte a impozitului o sumă în mărime de 7% din plăţile efectuate în folosul persoanei fizice? 4. (29.1.7.3.17) Apare la persoana juridică obligația de reținere a impozitului pe venit în mărime de 7%, în cazul procurării unui activ de capital de la o persoană fizică, din numele căreia acționează persoana juridică (creditorul gajist) conform contractelor de gaj sau ipotecă? 5. (29.1.7.3.16) Urmează de a fi reținut la sursa de plată impozitul pe venit în cazul achitării în folosul persoanelor terțe a remunerațiilor pentru jurizare în cadrul concursurilor raionale? 6. (29.1.7.3.15) Urmează de a reține la sursa de plata impozitul pe venit în cazul acordării în folosul persoanelor terțe a primelor în formă monetară, precum și în formă nemonetară de ziua profesională? 7. (29.1.7.3.14) Urmează de a reţine impozit pe venit la sursa de plată din mijloacele financiare alocate de către administraţia publică locală pentru alimentarea şi premierea unei echipe sportive, membrii căruia nu sunt salariaţi ai autorităţii publice locale? 8. (29.1.7.1.5) Urmează de a reține impozitul pe venit la sursa de plată, în cazul în care persoana fizică nu-și onorează obligațiunile privind restituirea împrumutului potrivit contractului de amanet (lombard) fată de persoana juridică?

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.