02
10 2018
732

ORDIN SFS nr. 507din 28. 09. 2018 privind actualizarea Bazei generalizate a practicii fiscale

1. (38.13) Care sunt condițiile aferente desemnării procentuale pentru perioada fiscală 2018? 2. (38.12) Care este modalitatea de prezentare a dării de seamă anuale (forma IALS) pentru perioada fiscală 2018? 3. (38.11) Cine este obligat să prezinte declarația cu privire la impozitul pe venit pentru perioada fiscală 2018 și care este modalitatea prezentării acesteia? 4. (38.10) Cum se va trece în cont impozitul pe venit reținut în perioada fiscală 2018? 5. (38.9) Cum se va reține impozitul pe venit din plățile efectuate persoanei fizice sub formă de salariu în perioada fiscală 2018? 6. (38.8) Care este procedura de utilizare a scutirilor la care are dreptul persoana fizică în perioada fiscală 2018? 7. (38.7) În ce limite se acceptă deducerea cheltuielilor aferente dobînzilor suportate în baza contractului de împrumut de către întreprinzătorii individuali în folosul persoanelor fizice și juridice în anul 2018? 8. (38.6) Cum vor fi reportate pierderile în scopuri fiscale aferente perioadei fiscale 2018 pentru întreprinzătorii individuali? 9. (38.5) Cum se vor recunoaște la deducere reziduurile, deșeurile și perisabilitatea naturală la întreprinzătorii individuali pentru perioada fiscală 2018? 10. (38.4) Cum se vor recunoaște la deducere cheltuielile suportate de către întreprinzătorul individual pentru perioada fiscală 2018? 11. (38.3) Cum se vor determina obligațiile fiscale de către întreprinzătorul individual privind impozitul pe venit în cazul efectuării operațiunilor în valută străină pentru perioada fiscală 2018? 12. (38.2) Cum se vor determina obligațiile fiscale privind impozitul pe venit pentru perioada fiscală 2018? 13. (38.1) Asupra căror persoane se extind prevederile capitolului V din Legea pentru punerea în aplicare a titlurilor I și II ale Codului fiscal?

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.