15
10 2018
906

ORDIN SFS nr. 542 din 12. 10. 2018 privind actualizarea Bazei generalizate a practicii fiscale

1. (28.15.60) Este obligatorie completarea coloanelor 10.6 - 10.7 a facturilor fiscale emise cu mențiune ,,Non livrare”, în cazul documentării de către cumpărător a returului de marfă? 2. (28.21.60) Survine la subiectul impozabil obligația de ajustare a TVA la casarea mijloacelor fixe procurate în condiția în care la momentul procurării acestora, nu s-a atribuit TVA la deducere? 3. (28.23.38) În baza cărui datele se întocmește Declarației privind TVA, de către subiectul impozabil? 4. (28.5.20) Reprezintă obiect impozabil cu TVA serviciile de pregătire și perfecționare a cadrelor, acordate de către nerezident al Republicii Moldova unui rezident? 5. (28.5.19) Ce reprezintă import de servicii? 6. (28.2.10) La ce dată, subiectului impozabil, care a suspendat activitatea, se restabilesc drepturile și obligațiile contribuabilului al TVA ? 7. (28.2.9) Se anulează înregistrarea în calitate de contribuabil al TVA, în cazul suspendării activității de către subiectul impozabil? 8. (28.2.8) Ce data se consideră ca data anulării înregistrării ca contribuabil al TVA al subiectul impozabil? 9. (28.12.12) Cum se impozitează cu TVA serviciile de comercializare a biletelor de călătorie în trafic internațional? 10. (28.11.9) Se vor restitui sumele TVA achitate de donatori, implementatori sau de beneficiarii proiectelor de asistență tehnică și/sau investițională pentru procurările de mărfuri și/sau servicii destinate realizării proiectelor menționate în anexele nr.1 și nr.2 la Hotărârea Guvernului nr.246 din 8 aprilie 2010, efectuate până la includerea tratatelor internaționale respective în anexele menționate? 11. (28.11.8) Apar obligații privind TVA, pentru contribuabil în cazul primirii de la nerezident a avansului pentru mărfurile destinate proiectelor de asistență tehnică și proiectelor de asistență investițională? 12. (28.11.7) Se aplică TVA la importul de mărfuri și servicii de subantreprenor, care ulterior vor fi livrate antreprenorului pentru executarea lucrărilor de construcție pentru proiectele de asistență tehnică și proiectele de asistență investițională?

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.