13
02 2018
998

ORDIN SFS nr. 68 din 09. 02.2018 privind actualizarea Bazei generalizate a practicii fiscale

1. (29.1.3.1.24) Se vor permite la deducere în scopuri fiscale cheltuielile suportate de agentul economic aferent plaților de stimulare sub formă de premii sau ajutoare materiale, care nu sunt legate de retribuirea muncii, acordate angajaților acestuia? 2. (29.1.3.2.9) Se permite deducerea în scopuri fiscale a cheltuielilor pentru deplasarea fondatorului entității, care nu este încadrat în statele de personal al acesteia? 3. (29.1.3.2.6) Cum urmează a fi efectuate deducerile cheltuielilor ce țin de procurarea vizei pentru angajatul delegat în interes de serviciu, dacă durata pentru care se eliberează viza depășește perioada aflării nemijlocită a angajatului peste hotare în interes de serviciu? 4. (29.1.3.1.15) Cum se determină cuantumul provizioanelor destinate acoperirii creanțelor ce țin de nerecuperarea ratelor și neachitarea dobînzilor de leasing? 5. (29.1.3.2.5) Cum urmează a fi efectuate deducerile cheltuielilor ce țin de diurnă, dacă organizatorul acordă delegatului mijloace financiare sub formă de diurnă? 6. (29.1.3.1.14) Cum se vor deduce în scopuri fiscale cheltuielile la agenții economici care, fiind subiecți ai impunerii în modul general stabilit, pe parcursul unei perioade fiscale, au pierdut statutul de plătitori ai TVA? 7. (29.1.3.1.13) Cum se vor deduce în scopuri fiscale cheltuielile la agenții economici care, fiind subiecți ai impunerii cu impozitul pe venit aferent venitului operațional, pe parcursul unei perioade fiscale, au devenit plătitori ai TVA? 8. (29.1.3.1.12) Este deductibilă în scopuri fiscale suma TVA aferentă procurărilor de mărfuri (servicii) care nu sunt utilizate în activitatea de întreprinzător pentru care nu se asigură dreptul la deducerea sumei TVA, în temeiul art. 102 din Codul fiscal? 9. (29.1.3.1.11) Este deductibilă în scopuri fiscale suma TVA aferentă procurărilor valorilor materiale și servicii utilizate în activitatea de întreprinzător pentru care nu se asigură dreptul la deducerea sumei TVA, în temeiul art. 102 din Codul fiscal?

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.