12
02 2018
1053

ORDIN SFS nr. 70 din 09. 02.2018 privind actualizarea Bazei generalizate a practicii fiscale

1. (28.1.30) Se vor lua în calcul la aprecierea pragului de înregistrare în calitate de plătitor TVA valoarea mărfurilor procurate cu livrarea lor ulterioară fără introducerea lor pe teritoriul Republicii Moldova? 2. (28.1.29) Se iau în calcul la aprecierea pragului de înregistrare în calitate de plătitor TVA, livrările ce nu constituie obiect al impunerii cu TVA? 3. (28.1.28) Apare obligaţiunea de înregistrare în calitate de plătitor al TVA a instituțiilor de cultură publice și private? 4. (28.1.22) Participă oare valoarea mărfurilor, serviciilor livrate cu titlul gratuit în scopuri de publicitate şi/sau de promovare a vînzărilor la aprecierea pragului de înregistrare obligatorie în calitate de plătitor al TVA? 5. (28.1.18) Ce presupune expresia „perioada de 12 luni consecutive” în contextul art. 112 din Codul fiscal? 6. (28.1.3) Apare obligaţiunea de achitare a TVA la persoana care nu este plătitor al TVA la importul de mărfuri ? Persoana respectivă are obligaţiunea de a se înregistra în calitate de subiect al impunerii cu TVA? 7. (28.1.1) Are obligaţiunea agentul economic de a se înregistra în calitate de plătitor al TVA, dacă acesta preconizează efectuarea în decursul anului a livrărilor impozabile în sumă сe depăşeşte 1,2 milioane de lei? 8. (28.1.8) Cum corect se va aprecia plafonul stabilit pentru înregistrarea obligatorie în calitate de contribuabil al TVA? 9. (28.1.4) Are obligaţiunea de a se înregistra în calitate de plătitor al TVA persoana care a efectuat livrări în sumă mai mare de 1,2 milioane de lei din activitatea de întreprinzător, dacă livrările scutite fără drept de deducere au constituit o cotă preponderentă a volumului total de livrări? 10. (28.1.7) Dacă organizația necomercială, în decursul a 12 luni consecutive, deține un volum al livrărilor mai mare de 1,2 milioane de lei, cu excepția celor scutite de TVA fără drept de deducere şi a celor care nu constituie obiect impozabil în conformitate cu art.95 alin.(2), are aceasta obligațiunea de a se înregistra în calitate de contribuabil al TVA? 11. (28.1.14) În care cazuri persoana are obligațiunea de a se înregistra în calitate de contribuabil al TVA?

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.