15
03 2019
780

Ordinul nr. 118 din 14.03.2019 privind actualizarea Bazei generalizate a practicii fiscale

1. (35.1.20) La transmiterea activelor în leasing, arendă, locațiune, transmitere la prelucrare etc., fără transmiterea dreptului de proprietate, care documente primare trebuie să elibereze agentul economic, pe aceasta operațiune? 2. (35.1.17) La imprimarea de sine stătător a formularelor facturii fiscale este obligatorie imprimarea tabelei prevăzute pe versoul formularului (rândurile 18–22)? 3. (35.1.16) În ce cazuri în coloana 10.1 a facturii fiscale se indică tipul operațiunii? 4. (35.1.11) Este obligatorie aplicarea ștampilei pe factura fiscală? 5. (28.22.21) Se va permite restituirea TVA din buget, dacă achitarea pentru mărfurile (serviciile) procurate a fost efectuată prin cesiune? 6. (28.7.8) Se consideră acordarea împrumutului de mijloace bănești între agenți economici ca o livrare impozabilă? 7. (28.3.40) Se consideră oare drept livrări de mărfuri contribuțiile participanților la societatea civilă și împărţirea/repartizarea produsului/fructului activităţii comune între asociați? 8. (28.15.46) Ce adresă indică furnizorul în factura fiscală în cazul în care livrarea mărfurilor este efectuată de o subdiviziune situată în afara locului de reședința de bază (adresa juridică) a acesteia? 9. (28.15.42) Cum se vor documenta livrările de mărfuri (servicii) rezultate din activitatea societății civile? 10. (28.15.40) Se permite, în cazul pierderii de către cumpărător a exemplarului I a facturii fiscale, eliberată de către furnizor care își exercită dreptul la imprimarea de sine stătător a facturilor fiscal, trecerea în cont a TVA în baza copiei de pe factura fiscală emisă de furnizor fără autentificarea notarială a ei? 11. (28.1.26) Se va lua în calcul suma clauzei penale la determinarea pragului de înregistrare în calitate de contribuabil al TVA? 12. (28.7.4) Se va constata oare primirea sumei privind clauza penală ca livrare (scutită sau impozabilă)? 13. (28.6.2.11) Care este modul de calculare și achitare a TVA la serviciile de factoring? 14. (28.15.33) Care este modalitatea de restabilire a documentului primar cu regim special „Factură fiscală”, în cazul pierderii tuturor exemplarelor acesteia (în cazul dacă factura fiscală a fost eliberată cumpărătorului)? 15. (28.21.35) Are oare dreptul la deducerea TVA, agentul economic nou înregistrat în baza reorganizării? 16. (28.1.25) Urmează a fi înregistrat în calitate de plătitor al T.V.A., agentul economic nou înregistrat în baza reorganizării? 17. (28.25.12) La înregistrarea facturilor fiscale în Registrul general electronic al facturilor fiscale, termenul de 10 zile stabilit pentru înregistrare, include şi ziua eliberării facturii fiscale? 18. (28.9.16) Care este ordinea de trecere în cont a TVA în cazul suportării anumitor cheltuieli de administrare fiduciară? 19. (28.15.19) Apare oare obligaţia de emitere a facturii fiscale la procurarea mărfurilor din străinătate сu livrarea lor ulterioară într-un alt stat fără întroducerea acestora pe teritoriul Republicii Moldova? 20. (28.16.3) Cum se va reflecta în Registrul livrărilor suma TVA calculată de la avansul primit, dacă a avut loc schimbarea obiectului livrării? 21. (28.15.11) Poate fi considerată încălcare eliberarea facturii fiscale în cazul serviciilor de transport international de mărfuri? 22. (28.15.8) Care este procedura de restabilire a exemplarului I al facturii fiscale în cazul pierderii acestuia (în situaţia existentă pînă la intrarea în vigoare a Ordinului nr.115 din 06.09.2010)? 23. (28.4.8) Poate fi considerat actul de îndeplinire a lucrărilor drept un document confirmativ a serviciului exportat? 24. (28.3.28) Reprezintă obiect al impunerii cu TVA transmiterea mărfurilor pentru expertiza la organele abilitate?

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.