Documente și comentarii

Ordinul nr. 414 din 27.09.2019 privind actualizarea Bazei generalizate a practicii fiscale

1. (29.2.4.10) Care este modalitatea de calculare a impozitului pe venit de către persoana fizică în cazul înstrăinării unui automobil? 2. (29.2.5.13) În cazul procurării de la persoana fizică a proprietății conform contractului lease-back este obligată persoana fizică să prezinte declaratia privind impozitul pe venit (Forma CET)? 3. (29.2.5.10) Este obligată persoana fizică să prezinte Declarația persoanei fizice cu privire la impozitul pe venit, în cazul în care pe parcursul perioade fiscale aceasta a beneficiat de pensie și a obținut venit din salariu de la un singur loc de muncă? 4. (29.2.5.7) În ce cazuri persoana fizică are obligații de a prezenta Declarația cu privire la impozitul pe venit? 5. (29.2.4.8) Are obligația persoana fizică rezidentă, care este unul din doi fondatori ai unui SRL de a depune Declarația cu privire la impozitul pe venit, în cazul în care aceasta îşi vinde cota sa unei persoane juridice rezidente la valoarea de 22000 lei, pe parcursul timpului a contribuit, pe lîngă cota obligatorie ce urmează a fi depusă în capitalul social (2700 lei), cu un utilaj introdus, de asemenea, în capitalul statutar pe parcursul activității (10000 lei)? 6. (29.2.5.2) Apare oare obligația la persoana fizică de a prezenta Declarația persoanei fizice cu privire la impozitul pe venit pe perioada fiscală, în cazul în care pe parcursul anului a avut două și mai multe locuri de muncă (prin cumul, servicii acordate, lucrări efectuate)? 7. (29.2.5.1) Este oare necesar la completarea declarației persoanei fizice cu privire la impozitul pe venit, de a indica datele în unitatile de măsură, lei si bani? De asemenea, apare necesitate de a indica adresa contribuabilului, dacă este indicat codul fiscal si numele contribuabilului?

Instituții:

Serviciul Fiscal de Stat | Publicaţia periodică "Monitorul Fiscal FISC.MD"

364 vizualizări

Data publicării:

02 Ianuarie /2020 11:49

0 comentarii

icon icon icon
icon
icon icon icon icon icon
icon
icon