26
05 2021
434

Ordinul SFS nr. 267 din 18.05.2021 privind actualizarea Bazei generalizate a practicii fiscale

29.1.6.2.20 Va fi obligat contribuabilul să prezinte darea de seamă Forma IPC21 cu indicarori „0” (zero)?

29.1.6.2.21 Cum urmează să se reflecte în Darea de seamă lunară (forma IPC) impozitul reținut din veniturile obținute de către persoanele fizice care nu desfășoară activitate de întreprinzător aferente livrării producției din fitotehnie și horticultură în formă naturală, inclusiv a nucilor și a produselor derivate din nuci, și a producției din zootehnie în formă naturală, în masă vie și sacrificată, cu excepția laptelui natural (art. 90/1 alin. (3/5) Codul fiscal)?

29.1.6.2.18 În care rînd al Dării de seamă privind reţinerea impozitului pe venit, a primelor de asigurare obligatorie de asistenţă medicală şi a contribuţiilor de asigurări sociale de stat obligatorii calculate (Forma IPC21) urmează să se reflecte veniturile sub formă de dobîndă, precum și impozitul reținut la sursa de plată conform art. 89 din Codul fiscal?

29.1.6.2.19 Cum urmează să reflecte agentul economic în Darea de seamă privind reţinerea impozitului pe venit, a primelor de asigurare obligatorie de asistenţă medicală şi a contribuţiilor de asigurări sociale de stat obligatorii calculate (Forma IPC21), impozitul reținut din plățile efectuate în folosul persoanei fizice la desfacerea, prin unitățile comerțului de consignație, a mărfurilor?

29.1.6.2.16 Cum se vor reflecta în Darea de seama (forma IPC21) veniturile sub formă de salariu (onorarii conducătorilor, fondatorilor sau membrilor consiliului de administrație) achitate nerezidenților?

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.