28
05 2021
406

Ordinul SFS nr. 269 din 18.05.2021 privind actualizarea Bazei generalizate a practicii fiscale

29.1.6.2.8 Agentul economic, care nu are înregistrate subdiviziuni sau au subdiviziuni înregistrate în aceiași unitate administrativă, trebuie să completeze anexa la tabelul nr. 1 din Darea de seamă privind reţinerea impozitului pe venit, a primelor de asigurare obligatorie de asistenţă medicală şi a contribuţiilor de asigurări sociale de stat obligatorii calculate (Forma IPC21), repartizat pe subdiviziuni?

29.1.6.2.10 La care cod din clasificația economică se va achita impozitul pe venit reținut la plata veniturilor reflectate în Darea de seamă privind reţinerea impozitului pe venit, a primelor de asigurare obligatorie de asistenţă medicală şi a contribuţiilor de asigurări sociale de stat obligatorii calculate (Forma IPC21)?

29.1.6.2.9 În cazul în care agentul economic are înregistrate subdiviziuni care este procedura de repartizare pe subdiviziuni a impozitului pe venit reținut la sursa de plată?

29.1.6.2.15 Apare obligația de a reflecta în Darea de seamă (forma IPC21) venitul în folosul nerezidentului, dacă potrivit tratatului internațional acest venit este scutit de impunere?

29.1.6.2.13 Cum urmează de a fi reflectate indemnizaţiile de eliberare din serviciu în Darea de seamă privind reţinerea impozitului pe venit, a primelor de asigurare obligatorie de asistenţă medicală şi a contribuţiilor de asigurări sociale de stat obligatorii calculate (Forma IPC21)?

29.1.6.2.12 Cum urmează a fi reflectate în Darea de seamă lunară (forma IPC) veniturile achitate în favoarea persoanelor fizice de către entitate, de la transmiterea în arendă a terenurilor agricole?

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.