15
09 2017
17402

A fost semnat Ordinul privind aprobarea formularului Facturii fiscale

Ordinul privind aprobarea formularului tipizat de document primar cu regim special Factura fiscală, precum și Instrucțiunea de completare a acesteia a a fost semnat de ministrul Finanțelor, Octavian Armașu. Reamintim, că începând cu 28 octombrie curent,toate entitățile ce dețin statut de plătitor a TVA, dar și cele care nu sunt înregistrate în calitate de plătitor al TVA, vor utiliza în procesul desfășurării activității economico-financiare formularul cu regim special „Factura fiscală". În același timp, conform Ordinului, se premite utilizarea formularelor tipizate de document primar cu regim special „factura fiscală” și „factură”, până la epuizarea totală a stocurilor aflate la entități și la Serviciul Fiscal de Stat. Potrivit Ordinului, Serviciul Fiscal de Stat va fi responsabil de tipărirea centralizată a formularelor facturii fiscale, eliberarea seriei și diapazonului pentru imprimarea de sine stătător a facturii fiscale, administrarea, menținerea, dezvoltarea și asigurarea funcționării sistemelor informaționale automatizate privind evidența formularelor. Totodată, entitatea care ține contabilitatea cu ajutorul sistemelor informaționale computerizate, beneficiază de dreptul imprimării de sine stătător a facturilor fiscale pe hârtie prevăzută cu însemne de protecție pentru documentarea faptelor economice, iar acordarea dreptului pentru tipărirea de sine stătător se va efectua în baza recipisei emise în formă electronică, după depunerea de către entitate a unei solicitări prin intermediul sistemului informatic automatizat „Comandă on-line a formularelor tipizate". Documentul mai prevede că seria și diapazonul primite pentru imprimare de sine stătător a facturilor neutilizate până la 28 octombrie curent, după data menționată, devin nevalabile și nu vor fi utilizate pentru imprimarea formularelor tipizate de document primar cu regim special. Ordinul va intra în vigoare la 28 octombrie curent. Ordinul MF nr.118 din 28.08.2017

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.