Știri

Curtea Constituţională: impozitul pe avere şi impozitul pe bunuri imobiliare sunt distincte

Publicația Periodică ”Monitorul Fiscal FISC.md” amintește tuturor subiecților impunerii cu impozitul pe avere că termenul de achitare a acestuia expiră pe data de 25 decembrie. Totodată, luând în calcul că unele persoane în continuare confundă noțiunile de impozit pe bunurile imobiliare și impozit pe avere, republicăm acest articol, care argumentează logica legiuitorului. La 15 septembrie 2017 Curtea Constituţională a înregistrat o nouă sesizare (122g) privind excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 2874 din Codul fiscal aferente impozitului pe avere. Sesizarea a fost depusă de Judecătoria Chişinău, sediul Rîşcani, ca rezultat a examinării demersului contribuabilului de ridicare a excepţiei de neconstituţionalitate, în cadrul unei cauze civile depuse către Serviciul Fiscal de Stat privind anularea avizului de plată a impozitului pe avere. Unele din argumentele expuse în demersul contribuabilului de ridicare a excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 2874 Cod fiscal sunt că, prin impunerea şi obligarea cetăţenilor la achitarea impozitului pe bunuri imobiliare şi a impozitului pe avere, se încălcă principiul echităţii fiscale, tratarea egală a persoanelor fizice şi juridice, care activează în condiţii similare, în vederea asigurării unei sarcini fiscale egale, pe motiv că obiectul impozabil a impozitului pe bunuri imobiliare şi obiectul impozabil a impozitului pe avere este identic. Totodată, contribuabilul consideră că norma adoptată are un caracter neclar în aplicare, încălcând principiul clarităţii şi previzibilităţii or, Curtea Constituţională prin Hotărârea nr. 26 din 23 noiembrie 2010 a menţionat: „Pentru a corespunde celor trei criterii de calitate - accesibilitate, previzibilitate şi claritate - norma de drept trebuie să fie formulată cu suficientă precizie, astfel încât să permită persoanei să decidă asupra conduitei sale şi să prevadă, în mod rezonabil, în funcţie de circumstanţele cauzei, consecinţele acestei conduite.” Amintim că impozitul pe avere a mai fost obiectul examinării unei sesizări la Curtea Constituţională. La 16 decembrie 2016, Victor Roșca, deputat în Parlament, a adresat Curţii Constituţionale o sesizare, prin care a solicitat controlul constituționalității p. 2 şi 78 al art. V și alin. (1) din art. XXXI al Legii nr.138 din 17 iunie 2016 cu privire la modificarea şi completarea unor acte legislative aferente impozitului pe avere. Autorul sesizării susținea că acest tip nou de impozit, introdus în Codul fiscal, impozitul pe avere, dublează impozitul pe bunurile imobiliare reglementat în titlul VI din Codul fiscal. În viziunea acestuia, se instituie o ingerinţă din partea statului în dreptul de proprietate, garantat de art. 46 din Constituţie şi de art. 1 din Protocolul adițional la Convenţia Europeană, prin obligarea contribuabililor de a achita dublu impozitul pe bunurile imobiliare. Autorul a mai considerat că normele privind punerea în aplicare a dispozițiilor contestate au avut un caracter retroactiv și sunt în contradicţie cu prevederile art.22 din Constituţie, care garantează neretroactivitatea legii. În final, autorul sesizării susținea că normele contestate încalcă dispoziţiile art. 1 alin. (3), 4, 16, 22, 23, 46, 54, 127 și 132 din Constituție. În rezultatul examinării argumentelor autorului sesizării, Curtea Constituţională a menţionat că, potrivit reglementărilor constituționale, stabilirea prin lege a obligației de plată a anumitor impozite sau taxe ține de competența exclusivă a legiuitorului. În jurisprudența sa anterioară, Curtea a stabilit că: „[…] art.58 alin.(2) din Constituţie stipulează că sistemul legal de impuneri trebuie să asigure aşezarea justă a sarcinilor fiscale. Or norma constituţională enunţată prevede stabilirea justă a sarcinilor fiscale, dar nu impozitarea egală.” ( HCC nr.8 din 12 aprilie 2007). În același timp, Curtea reține că, spre deosebire de impozitul pe avere, care se achită la bugetul de stat și doar în cazul în care sunt întrunite condițiile enunțate de lege, impozitul pe bunurile imobiliare este impozit local şi constituie o sursă de venit la bugetul unităţii administrativ-teritoriale . Prin urmare, Curtea reține că, în timp ce aceste două categorii de impozite sunt distincte, nu poate fi invocată dubla impozitare. Ca rezultat, Curtea Constituţională prin Hotărârea nr. 96 din 19 decembrie 2016 a declarat inadmisibilă sesizarea deputatului în Parlament Victor Roșca pentru controlul constituționalității p. 2 şi 78 ale art. V și alin. (1) din art. XXXI al Legii nr.138 din 17 iunie 2016 cu privire la modificarea şi completarea unor acte legislative aferente impozitului pe avere.
author icon

Victoria Belous

Instituții:

Serviciul Fiscal de Stat | Publicaţia periodică "Monitorul Fiscal FISC.MD"

6449 vizualizări

Data publicării:

07 Iunie /2019 12:30

Domeniu:

Impozitul pe bunurile imobiliare | Noutăți | Legislație fiscală | Impozitul pe avere

Etichete:

impozit pe avere | impozit pe bunurile imobiliare | curtea constitutionala | sesizare | buget de stat

0 comentarii

icon icon icon
icon
icon icon icon icon icon
icon
icon