14
02 2018
732

Deputaţii şi Preşedintele ţării nu pot declara grevă

Funcționarii publici de conducere de nivel superior și funcționarii publici de conducere din cadrul Parlamentului, Cancelariei de Stat și Preşedenţiei nu vor putea participa la greve. Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale propune spre consultare un proiect de hotarire a Guvernului cu privire la modificarea Nomenclatorului unitatilor, sectoarelor si serviciilor al caror salariati nu pot participa la greva, aprobat prin Hotarirea Guvernului nr.656 din 11 iunie 2004. Modificările intervin ca urmare a sesizării Avocatului Poporului la Curtea Constituțională privind controlul constituționalității art. 369 din Codul Muncii, ce reglementează limitarea participării la grevă și Hotărârea Guvernului cu privire la aprobarea Nomenclatorului unităților, sectoarelor și serviciilor ale căror salariați nu pot participa la grevă. Astfel, prin acest proiect se aduc în concordanță prevederile Nomenclatorului cu cele ale Codului Muncii. Va fi interzisă participarea la grevă și a funcționarilor publici cu statut special din cadrul subdiviziunilor Ministerului Afacerilor Interne, autorităților administrative și instituțiilor din subordinea Ministerului. Din organele de asigurare a ordinii publice, a ordinii de drept și a securității statului, vor fi privați de dreptul de a participa la grevă judecătorii, procurorii, funcționarii publici cu statut special. Menționăm că Nomenclatorul interzice participarea la asemenea acțiuni a mai multor categorii de personae: a tuturor angajaților din cadrul Parlamentului, Cancelariei și Președenției, pe când Codul Muncii este mai puțin restrictiv.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.