15
01 2020
1023

«E-Commerce-VAT». Consultarea proiectului

Începând cu 1 aprilie 2020, livrarea serviciilor prin intermediul rețelelor electronice efectuată de către nerezidenții care desfășoară activitate de întreprinzător fără deținerea formei organizatorico-juridice în Republica Moldova în adresa persoanelor fizice rezidente ale RM care nu desfășoară activitate de întreprinzător va fi impozitată cu TVA.

Această prevedere a completat art. 95 din Codul fiscal (Obiecte impozabile), Legea nr. 171 din 19 decembrie 2019 cu privire la modificarea unor acte legislative fiind publicată în MO din 27 decembrie 2019. Pentru ajustarea actelor interne cu prevederile CF, Serviciul Fiscal de Stat propune spre consultare proiectul Ordinului prin care se vor aproba:

• Formularul Declarației privind TVA aferent serviciilor prestate prin intermediul rețelelor electronice de către nerezidenții ce desfășoară activitate de întreprinzător fără deținerea formei organizatorico-juridice în RM

• Modul de completare a Declarației privind TVA aferent serviciilor prestate prin intermediul rețelelor electronice de către nerezidenții ce desfășoară activitate de întreprinzător fără deținerea formei organizatorico-juridice în RM.

Potrivit proiectului, Declarația se prezintă de către entitățile nerezidente care urmează a fi luate la evidența fiscală la SFS conform procedurii stabilite în formă electronică pe portalul www.sfs.md prin intermediul subsistemului «E-Commerce-VAT».

În Declarația privind TVA se includ:

Compartimentul 1 – Informație generală (date despre organizația nerezidentă, codul țării, perioada fiscală etc)

Compartimentul 2 – Suma taxei pe valoarea adăugată, destinată spre plată la buget.

La identificarea de către entitatea nerezidentă în Declarația prezentată SFS pentru perioadele fiscale anterioare a unor omisiuni, greșeli sau a datelor neveridice ce au condiționat diminuarea sumei impozitului spre plată sau supraplata lui la buget, entitatea nerezidentă va avea posibilitatea de a reflecta ajustările necesare în boxa 5 compartimentul 2 al Declarației care se prezintă pentru perioada fiscală curentă.

Notă: Potrivit Legii nr. 171, vor fi supuse taxării cu TVA serviciile electronice precum acordarea dreptului de utilizare a programelor pentru calculatoare, a bazelor de date prin rețeaua internet, acordarea serviciilor de publicitate în rețeaua internet, stocarea și prelucrarea informației cu condiția că persoana ce acordă această informație are acces la ea prin rețeaua internet, acordarea în regim on-line a puterii computaționale pentru plasarea informației în sistemele informaționale, acordarea numelor de domen, prestarea serviciilor de hosting, acordarea accesului la conținutul audiovizual etc.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.