28
07 2017
1241

Guvernul prognozează finanțarea proiectelor de investiții capitale peste limita deficitului de 2,5%

Potrivit Hotărârii cu privire la aprobarea cadrului bugetar pe termen mediu (2018-2020) (CBTM), susținută de cabinetul de miniștri, începând cu anul 2018, prin aplicarea clauzei de derogare la determinarea deficitului bugetului public național, Guvernul va putea finanța proiecte de investiții capitale peste limita deficitului de 2,5% din PIB. Acest lucru va fi posibil cu condiția ca proiectele să fie finanțate de instituții financiare internaționale și agenții de dezvoltare, cu surse reale de finanțare și capacități de implementare. Proiectul a fost elaborat în temeiul Legii finanțelor publice și responsabilității bugetar-fiscale, prin care este prevăzută obligativitatea Guvernului de a aproba anual cadrul bugetar pe termen mediu. Acest instrument este menit să confere stabilitate, predictibilitate și continuitatea politicilor publice finanțate prin buget pe perioada de referință, a declarat ministrul Finanțelor, Octavian Armașu. Unul din obiectivele de bază al CBTM, care constituie și o premiză pentru susţinerea noilor iniţiative de politică, este eficientizarea utilizării resurselor bugetare şi redirecţionarea resurselor existente spre programele de importanță majoră, a mai spus ministrul. Documentul conține principalele măsuri propuse pentru perioada 2018-2020. Astfel, în anul 2018 se va continua majorarea salariilor cadrelor didactice de la 1 septembrie cu 9,8%, ca raport dintre salariul mediu lunar al cadrelor didactice, planificat că va atinge 5600 lei în trimestrul IV al anului 2017 şi salariul mediu lunar prognozat pe economia naţională pentru anul 2018 în cuantum de 6150 lei, precum și majorarea salariilor angajaţilor conform Reţelei Tarifare Unice cu 10%, începând cu 1 ianuarie 2018. Alte măsuri planificate pentru anul 2018 se referă la: • ajustarea sporului pentru eficienţă în activitatea CNA, de la 1 aprilie 2018, în baza salariului mediu pe economie planificat de 5600 lei, realizat în anul 2017 • trecerea funcționarilor publici la următoarele trepte de salarizare conform rezultatelor evaluării pentru anul precedent, de la 1 martie 2018 și recalcularea costului premiului anual, legat de avansarea în trepte • majorarea salariilor funcţionarilor publici şi persoanelor de demnitate publică cu 10% de la 1 ianuarie 2018 • recalcularea, de la 1 aprilie 2018, a salariilor judecătorilor și procurorilor, ținând cont de salariul mediu pe economie planificat a fi realizat în anul 2017 în cuantum de 5600 lei, cu o creştere de 10,2%. În anul 2019 se va aplica majorarea salariilor cadrelor didactice de la 1 septembrie 2019 cu 8,9%, ca raport dintre salariul mediu lunar al cadrelor didactice planificat că va atinge în trimestrul IV al anului 2018 6150 lei şi salariul mediu lunar prognozat pe economia naţională pentru anul 2019 de 6700 lei. Ajustarea sporului pentru eficienţă în activitatea CNA de la 1 aprilie 2019 în baza salariului mediu pe economie planificat de 6150 lei şi că va fi realizat în anul 2018, trecerea funcționarilor publici la următoarele trepte de salarizare conform rezultatelor evaluării pentru anul precedent, de la 1 martie 2019, și recalcularea costului premiului anual legat de avansarea în trepte, recalcularea, de la 1 aprilie 2019, a salariilor judecătorilor și procurorilor ținând cont de salariul mediu pe economie planificat a fi realizat în anul 2018, cu o creştere de 9,8%, la fel sunt prevăzute pentru anul 2019. Se preconizează că, începând cu anul 2019, volumul granturilor externe va scădea considerabil, în special din contul diminuării suportului bugetar din partea UE. Se estimează că granturile externe se vor reduce de la 2,1% din produsul intern brut în 2017 la 1,3% în 2018. Pentru ultimii ani ai CBTM, accesul Moldovei la finanțări suplimentare sub formă de granturi pentru suport bugetar este incert. Previziunile CBTM pentru 2019 și 2020 presupun, prin urmare, că finanțarea din contul granturilor se va reduce la 0.6% din produsul intern brut. În anul 2020, se vor majora salariile cadrelor didactice de la 1 septembrie 2020 cu 9,0%, ca raport dintre salariul mediu lunar al cadrelor didactice planificat că va atinge 6700 lei în trimestrul IV 2019 şi salariul mediu lunar prognozat pe economia naţională pentru anul 2020 -7300 lei. Va fi ajustat sporul pentru eficienţă în activitatea CNA de la 1 aprilie 2020 în baza salariului mediu pe economie planificat ce va fi realizat în anul 2019. În 2020 va continua trecerea funcționarilor publici la următoarele trepte de salarizare conform rezultatelor evaluării pentru anul precedent, de la 1 martie 2020, și recalcularea costului premiului anual legat de avansarea în trepte, precum și recalcularea, de la 1 aprilie 2020, a salariilor judecătorilor, procurorilor ținând cont de salariul mediu pe economie planificat a fi realizat în anul 2019 de 6700 lei, cu o creştere de 8,9%. De asemenea, măsurile aplicate de Guvern în perioada 2018-2020 se vor axa pe o mai bună orientare a beneficiilor sociale și îmbunătățirea finanțării și gestionării programului de investiții publice, extinderea și aprofundarea pieței interne a valorilor mobiliare de stat, inclusiv ca răspuns la oportunitățile reduse de împrumuturi externe concesionale. La partea de venituri, în document se stipulează că pe termen mediu acestea vor crește în valori nominale de la 51593,0 mil. lei în 2017 la 65202,7 mil. lei în 2020. Majorarea veniturilor va fi susținută de creșterea produsului intern brut, intensificarea comerțului exterior, majorarea cotelor accizelor, precum și de măsurile luate întru raționalizarea înlesnirilor fiscale și pentru consolidarea administrării fiscale. La baza politicii fiscale și vamale pentru perioada 2018-2020 va sta Conceptul de rescriere a Codului fiscal și a Codului vamal. Măsurile de politică fiscală și vamală pentru perioada 2018-2020 se vor axa pe armonizarea politicilor și regulamentelor fiscale cu standardele UE, facilitarea unui mediu de afaceri favorabil pentru dezvoltare și creștere economică, generarea unor venituri suficiente și stabile pentru finanțarea cheltuielilor publice, contribuția la o distribuție corectă și echitabilă a veniturilor, îmbunătățirea și simplificarea sistemului fiscal etc. Se estimează că cotele impozitului pe venit pentru persoanele fizice care în prezent constituie 7% și 18% vor rămîne neschimbate pentru 2018-2020, la fel ca și cota impozitului pe venitul persoanelor juridice, care în prezent constituie 12%. Vor fi luate măsuri pentru a reduce evaziunea fiscală, în special prin combaterea fenomenului ”salariului în plic”. Ca și în anii precedenți, Guvernul își propune să promoveze utilizarea eficientă a resurselor publice alocate serviciilor publice, programelor de asistență socială, întreținerea infrastructurii etc.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.