20
12 2018
1017

Identificarea în sistemul AOAM

Compania Națională de Asigurări în Medicină îi va atribui fiecărei persoane fizice câte un număr de asigurare obligatorie în Registrul de evidență a persoanelor asigurate în sistemul asigurării obligatorii de asistenţă medicală. Astfel, se va asigura evidența tuturor persoanelor fizice, inclusiv a celor care nu dețin număr de identificare de stat (IDNP) și se autentifică prin act de identitate valabil în sistemul național de pașapoarte. Cabinetul de miniștri a aprobat ieri, 19 decembrie, hotărârea de Guvern pentru aprobarea Regulamentului privind acordarea/suspendarea statutului de persoană asigurată în sistemul asigurării obligatorii de asistenţă medicală. Acesta reglementează modul de acordare și suspendare a statutului de persoană asigurată în sistemul AOAM, mecanismul de calculare a primei de AOAM în sumă fixă și a penalităților aferente, precum şi de identificare a persoanelor neasigurate obligate să se asigure în mod individual. În același timp, prevederile acestuia nu se aplică pentru mecanismul de calculare a primei de AOAM în formă de contribuție procentuală la salariu și la alte recompense, precum și a penalităților aferente. Astfel, CNAM va ține evidența persoanelor fizice încadrate în sistemul AOAM în Registrul de evidență a persoanelor asigurate în sistemul asigurării obligatorii de asistență medicală, bază unică de date a Companiei, parte componentă a Sistemului informațional automatizat „Asigurarea obligatorie de asistență medicală”. Regulamentul prevede că statutul de persoană asigurată pentru persoanele angajate se acordă din data începerii raporturilor de muncă sau anulării suspendării acestora și expiră la data încetării raporturilor indicate. Totodată, pentru copiii până la vârsta de 18 ani, statutul se acordă de la naștere și se suspendă la atingerea vârstei de 18 ani, conform informației din Registrului de stat al populației. Pentru femeile însărcinate acest statut se acordă din data luării la evidență de către prestatorii serviciilor de asistență medicală primară încadrați în sistemul AOAM, indiferent de tipul de proprietate și se suspendă la sfârșitul gravidităţii, conform documentației medicale. Mamele cu patru şi mai mulţi copii vor beneficia de acest statut pe termen nelimitat din data nașterii sau adoptării celui de-al patrulea copil. Totodată, pentru persoanele cu dizabilităţi severe, accentuate sau medii asigurarea se acordă din data stabilirii gradului de dizabilitate și se suspendă la expirarea termenului stabilit al gradului de dizabilitate. Șomerilor înregistraţi la agenţiile teritoriale pentru ocuparea forţei de muncă vor fi asigutați din data înregistrării cu statut de șomer la subdiviziunea teritorială pentru ocuparea forței de muncă și se suspendă la excluderea din evidență a șomerului, iar donatorilor de organe în viaţă se acordă din data donării organului, pe termen nelimitat. Regulamentul prevede că, în cazul atribuirii concomitente a persoanei fizice la mai multe categorii de persoane asigurate de Guvern, statutul de persoană asigurată se va acorda aplicând prioritatea categoriilor în funcție de durata maximă a valabilității statutului acordat la includerea în categoria respectivă. Pentru persoanele fizice care, concomitant, se încadrează în categoriile de pensionari și persoane cu dizabilități severe, accentuate sau medii, CNAM menține statutul de persoană asigurată de Guvern conform termenului de acordare a dreptului la pensie, în baza informației puse la dispoziție, în regim real, de Casa Națională de Asigurări Sociale, prin intermediul platformei de interoperabilitate MConnect. CNAM va acorda și suspenda statutul persoanelor asigurate angajate în baza informației puse la dispoziție de Serviciul Fiscal de Stat – prin intermediul IPC18. Prima de AOAM în sumă fixă și reducerile care se aplică la achitarea acesteia pentru categoriile de persoane fizice obligate să se asigure în mod individual se aprobă anual prin legea fondurilor AOAM. Persoanele fizice care nu au achitat prima de AOAM în sumă fixă în termenul stabilit pentru a obține statut de persoană asigurată în mod individual, achită prima de AOAM în sumă fixă în mărime integrală conform legii fondurilor AOAM pentru anul de gestiune, penalitate și amendă contravențională. Penalitatea se calculează în mărime de 0,1% din suma integrală a primei de AOAM în sumă fixă pentru fiecare zi de întârziere, se aplică începând cu prima zi după data de 31 martie și până în ziua plăţii primei AOAM în sumă fixă pentru anul respectiv de gestiune. Penalitatea nu se aplică pentru zilele anului de gestiune în care persoana fizică a avut statut de persoană asigurată. Elaborarea documentului are drept scop reducerea cheltuielilor suportate de către instituțiile abilitate de prezentarea informației pentru persoanele asigurate de Guvern precum și a persoanelor asigurate în sistemul AOAM. Totodată, amintim că persoanele asigurate nu mai sunt obligate să prezinte polița pe suport de hârtie pentru a beneficia de servicii medicale, iar costul poliței va putea fi achitată on-line, prin post terminal sau la oficiile poștale.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.