Știri

Inventarierea stocurilor mărfurilor supuse accizelor

Modul de completare a formularului Declarației TDBSA15 privind suma accizelor calculate la stocul de mărfuri supuse accizelor, atribuite la pozițiile tarifare 220300, 2205, 220600, 2207, 2208, 240210000, 240220, 240290000 şi 2403 a fost modificat prin Ordinul nr.27 din 29 ianuarie 2018 al Ministerului Finanțelor. Documentul a fost publicat la 9 februarie curent în MO și vine cu modificări și completări la Ordinul nr. 58 din 28 aprilie 2015 al aceleiași autorități.

 

Astfel, p.8 al anexei 2 (Instrucțiunea cu privire la modul de completare a formularului Declaraţiei TBDSA15 privind suma accizelor calculate la stocul de mărfuri supuse accizelor, atribuite la poziţiile tarifare, menționate la articolul 1251 din Codul fiscal) prevede, că volumul în expresie naturală a mărfii accizate din stoc, accizele pentru care au fost achitate şi la care s-a modificat cota accizelor, va fi reflectat în col.4 a formularului.
 

Conform ordinului, în cazul mărfurilor supuse accizelor ce se atribuie la poziţia tarifară 2403 „Tutun pentru fumat, alte tutunuri şi înlocuitori de tutun, prelucrate; tutunuri “omogenizate” sau “reconstituite”; extracte şi esenţe de tutun” în coloana 4 se indică volumul în expresie naturală exprimat în kilograme.

 

Pentru mărfurile de la poziţiile tarifare 220300 (Bere fabricată din malţ), 2205 (Vermuturi şi alte vinuri din struguri proaspeţi, aromatizate cu plante sau cu substanţe aromatizate), 220600 (Alte băuturi fermentate (hidromel); amestecuri de băuturi fermentate şi amestecuri de băuturi fermentate şi băuturi nealcoolice, nedenumite şi necuprinse în altă parte, cu excepţia cidrului de mere, cidrului de pere), 220600310 (Cidru de mere şi de pere, spumoase), 220600510 (Cidru de mere şi de pere, nespumoase, prezentate în recipiente cu un conţinut de maximum 2 litri), 220600810 (Cidru de mere şi de pere, nespumoase, prezentate în recipiente cu un conţinut de peste 2 litri) se indică volumul în expresie naturală reflectat în litri.

 

Ce ține de mărfurile de la poziţiile tarifare 2207 (Alcool etilic nedenaturat cu o tărie alcoolică de minimum 80% vol.; alcool etilic şi alte distilate denaturate, cu orice tărie alcoolică), 2208 (Alcool etilic nedenaturat cu tărie alcoolică sub 80% vol.; distilate, rachiuri, lichioruri şi alte băuturi alcoolice) se indică baza impozabilă exprimată în litru alcool absolut aferentă denumirii comerciale şi poziţiei tarifare la care ele se atribuie.

 

În coloana 5 a Declarației TDBSA15 se va indica valoarea fără TVA şi accize, care, în cazul ţigaretelor cu filtru/fără filtru, atribuite la poziţia tarifară 240220, reprezintă preţul maxim de vânzare cu amănuntul, în vigoare la data efectuării inventarierii stocurilor. Tot în col. 5 se indică valoarea în vamă declarată la momentul importului a țigărilor de foi (inclusiv cele cu capete tăiate) şi trabucuri, care conţin tutun (poziţia tarifară 240210000), precum şi pentru alte ţigări de foi, trabucuri şi ţigarete conţinând înlocuitori de tutun (poziţia tarifară 240290000).

 

La efectuarea inventarierii stocurilor la berea fabricată din malţ (poziţia tarifară 220300), vermuturile şi alte vinuri din struguri proaspeţi, aromatizate cu plante sau cu substanţe aromatizate ( poziția tarifară 2205), alte băuturi fermentate (hidromel), amestecuri de băuturi fermentate şi amestecuri de băuturi fermentate şi băuturi nealcoolice, nedenumite şi necuprinse în altă parte (220600), cidrul de mere, cidrului de pere, spumoase (220600310), aceleași cidruri nespumoase, prezentate în recipiente cu un conţinut de maximum 2 litri (220600510), dar și cele în recipiente cu un conţinut de peste 2 litri (220600810 ), în coloana 5 nu se reflectă nimic.

 

Prevederea dată este valabilă și pentru pozițiile tarifare 2207 (Alcool etilic nedenaturat cu o tărie alcoolică de minimum 80% vol.; alcool etilic şi alte distilate denaturate, cu orice tărie alcoolică), 2208 (Alcool etilic nedenaturat cu tărie alcoolică sub 80% vol.; distilate, rachiuri, lichioruri şi alte băuturi alcoolice). Instrucțiunea cu privire la modul de completare a formularului Declaraţiei TBDSA15 a mai fost comlpletată cu p.14, care indică că la efectuarea inventarierii stocului ţigaretelor fără filtru, importate până la 1 ianuarie 2018, la stocul stabilit în urma inventarierii, subiecţii impunerii aplică cota ad valorem la preţul minim de vânzare cu amănuntul, stabilit la data importului acestor ţigarete.

Tatiana Smeșnaia

Instituții:

Publicaţia periodică "Monitorul Fiscal FISC.MD" | Ministerul Finanțelor al Republicii Moldova

1974 vizualizări

Data publicării:

12 Februarie /2018 11:00

Domeniu:

Accizele | Dare de seamă fiscală | Formulare standart | Ordine MF

Etichete:

accize | vama | pozitie tarifara | tigari | bauturi alcoolice | import de marfuri | formular | dare de seamă | Declarației TDBSA15

0 comentarii

icon icon icon
icon
icon icon icon icon icon
icon
icon