01
07 2017
7913

Legea contabilității: reducerea poverii administrative

Proiectul Legii contabilității, aprobat de Guvern în ședința din 8 iunie curent, a fost publicat în Monitorul Oficial nr. 216-228 din 30 iunie 2017. Noua lege a contabilității prevede clasificarea entităților în 3 categorii, în funcție de veniturile din vânzări, totalul activelor și numărul mediu al salariaților. Astfel, conform documentului, entitățile și grupurile vor fi divizate în funcție de totalul activelor, veniturile din vânzări și numărul mediu al salariaților, conform următoarelor tabele:

Tabel nr. 1 Divizarea entităților, conform noilor prevederi

Entitatea Total active
(lei)
Venituri din vânzări
(lei)
Nr. salariați
micro5 600 000 11 200 00010
mici63 600 000 127 200 00050
milocii318 000 000636 000 000250
maripeste 318 000 000peste 636 000 000peste 250

Tabel nr.2 Divizarea grupurilor, conform noilor prevederi

GrupulTotal active
(lei)
Venituri din vânzări
(lei)
Nr. salariați
mici80 300 000160 600 00050
mijlocii401 500 000803 100 000250
maripeste 401 500 000peste 803 100 000peste 250
Documentul prevede că entitățile micro, persoanele fizice care desfășoară activitate de întreprinzător, după înregistrarea acestora ca plătitori ai TVA, vor ține contabilitatea în partidă dublă și întocmi situaţii financiare prescurtate conform SNC. În același timp, entitățile mici își vor ține contabilitatea în partidă dublă și vor întocmi situaţii financiare simplificate conform SNC, iar cele mijlocii și mari - contabilitatea în partidă dublă și situaţii financiare complete, conform SNC. Prevederie stipulează că entităţile pot trece de la un set de situații finanicare la altul, începând cu următoarea perioadă de gestiune. Totodată, legea reglementează enităţile de interes public, care includ întreprinderile ale căror valori mobiliare sunt admise la tranzacţionare pe o piaţă reglementată, instituţiile financiare, societăţile de asigurări, fondurile nestatale de pensii, cele de stat şi societăţile pe acţiuni în care cota statului depăşeşte 50% din capitalul social şi care corespund criteriilor de clasificare pentru entităţile mari. Legea le vine în ajutor contabililor, oferindu-le, în acest sens, structura ciclului contabil al entităţii, care conține:
  1. documentarea faptelor economice;
  2. recunoaşterea şi evaluarea elementelor contabile;
  3. reflectarea informaţiilor în conturile contabile;
  4. întocmirea registrelor contabile;
  5. inventarierea;
  6. elaborarea situaţiilor financiare.
Documentul mai prevede instituirea Consiliului de contabilitate și raportare financiară, care va fi în subordinea Ministerului Finanțelor și va asigura dezvoltarea continuă și perfecționarea contabilității și raportării finanicare. Consiliul va fi format din reprezentanți ai Ministerului Finanțelor, Băncii Naționale a Moldovei, Comisiei Naționale a Pieței Financiare, Serviciului situațiilor financiare, asociațiilor mediului de afaceri și profesionale, mediului academic din domeniul contabilității. Sursele de finanţare a activităţii Consiliului de contabilitate și raportare financiară vor fi prevăzute distinct în bugetul Ministerului Finanţelor. Documentul mai conține și prevederi referitoare la raportul conducerii. Proiectul de lege propus vine să armonizeze legislaţia privind contabilitatea la această directivă. Ţin să menţionez că, drept efecte pozitive ale acestei legi, noi vedem, pe de o parte, reducerea poverii administrative, în special, pentru entităţile mici şi, pe de altă parte, creşterea transparenţei la raportarea entităţilor de interes public, a afirmat Ministrul Finanţelor, Octavian Armaşu, la aprobarea proiectului de către cabinetul de miniștri. Noua Lege a contabilităţii se va aplica, comparativ cu cea în vigoare și asupra reprezentanțelor permanente ale entităţilor nerezidente şi persoanelor fizice care desfăşoară activitate independentă, iar ţinerea contabilităţii şi raportarea financiară a instituţiilor publice, finanţate din buget, va fi reglementată de Legea Finanţelor Publice. Se preconizază că legea va intra în vigoare la 1 ianuarie 2018, iar la data intrării în vigoare, entitatea sau grupul care aplică drept perioadă de gestiune anul calendaristic stabilește categoria la care se atribuie, ținând cont de criteriile specificate, conform situației din 31 decembrie 2017.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.