08
12 2018
1394

Legea contabilității și raportării financiare, în noua ediție a revistei

Au mai rămas câteva zile din anul 2018 – an cu multe noutăți fiscale, unele care au generat schimbări majore nu doar în sistemul fiscal, dar și în întreaga economie națională. P.P. „Monitorul fiscal FISC.MD” a fost alături de contribuabili, informându-i despre toate modificările operate în legislația fiscală și oferindu-le suport în implementarea lor corectă. În ultima ediție a P.P, „Monitorul fiscal FISC.MD” din acest an, ce va ieși din tipar în câteva zile, este publicat un articol ce ține de Legea contabilității și raportării financiare, ce intră în vigoare la 1 ianuarie 2019 și are ca obiectiv stabilirea cadrului normativ de bază, cerințelor generale şi mecanismului de reglementare în domeniul contabilităţii şi raportării financiare. Totodată, la solicitarea mai multor cititori, oferim în limba rusă câteva articole ce țin de Reforma fiscală, publicate în nr. 6(47) în limba română. Este vorba despre:
 • Проведение проверок, применение штрафов и пени
 • Репатриация денежных средств, товаров и услуг, полученных в результате внешнеэкономических сделок
 • Добровольное декларирование и налоговое стимулирование
 • О подоходном налоге, размере личного освобождения и специальном режиме налогообложения
În rubrica Documente și comentarii, venim cu un material interesant și util pentru cei din domeniul HORECA (hotele, restaurante și cafenele), elaborat de șeful direcției politici fiscale și vamale din cadrul Ministerului Finanțelor, Dorel Noroc și intitulat „Precizări privind aplicarea cotei TVA în mărime de 10% pentru HORECA” În rubrica Prim-Plan îți propunem să citești un interviu realizat cu Președintele Comitetului de Conducere al BC EuroCreditBank S.A., Oleg Holban. Banca pe care o conduce, pentru prima dată în activitatea sa, la finele lunii octombrie a obținut cea mai mare creștere a activelor din sistemul bancar autohton, care au depășit 1 mld. lei. Despre aceasta, dar și despre alte succese înregistrate de instituție în ultima perioadă, citiți în materialul cu genericul – „Oleg Holban: ECB a obținut cea mai mare creștere a activelor din sistemul bancar”. În rubrica Practica fiscală, în care publicăm precedente din practica Serviciului Fiscal de Stat, asemănătoare situației mai multor întreprinderi, pentru a ajuta contribuabilii la rezolvarea problemelor cu care ei se confruntă, venim cu următoarele articole:
 • Modul de raportare anuală a veniturilor și a impozitului pe venit reținut la sursa de plată pentru anul 2018 (prezentarea formelor IALS14 și IALS18), autor Alina Vragaleva-Platița
 • Использование налоговых убытков – autor, Galina Șpac
 • Impozitarea veniturilor asociaților obținute din plăți de lichidare – autori Galina Șpac și Marina Brihuneț
 • О сборе за временное проживание – Ludmila Mițova
 • Aprecierea decalajului fiscal – metodă de evaluare a economiei informale – autori Nicoleta Nemerenco și Mihalea Habașescu
În rubrica Contabilitate practică vă invităm să citiți despre Legea contabilității și raportării financiare – o nouă provocare pentru entități și contabili, articol elaborat de șeful adjunct al direcției reglementarea contabilității și auditului în sectorul corporativ de la Ministerul Finanțelor, Natalia Tonu. Tot în această rubrică vă propunem:
 • Creșterea credibilității situațiilor financiare prin detalierea raportului de audit, autori Marcela Dima și Natalia Țiriulnicova
 • Имущественный наем: памятка по бухгалтерскому и налоговому учету, autor Natalia Zlatina
 • Servicii și antrepriză în parteneriatul public privat – aspecte contabile și fiscale, autor Svetlana Slobodeanu
 • Casarea datoriilor al căror termen de prescripție a expirat: aspecte contabile și fiscale, Marina Brihuneț
 • Отражение в бухгалтерском учете вклада в уставный капитал импортируемых основных средств, autor Ludmila Lapițcaia
 • Particularitățile întocmirii situațiilor financiare și rapoartelor speciale în Asociațiile de economii și împrumut, autori Vasile Bucur și Valeriu Iașan
În Consultații juridice, unde sunt incluse evaluări ale cazurilor fiscale din punct de vedere juridic, informații despre practica judiciară și deciziile finale în reglementarea litigiilor fiscale, vă propunem câteva materiale elaborate de șeful direcției juridice a SFS, Victoria Belous:
 • Anularea amenzilor aplicate pentru desfășurarea activității fără de licență
 • Audierea martorilor în cadrul acțiunilor de constatare a infracțiunilor desfășurate de SFS
 • Constatarea infracțiunilor: noua atribuție a Serviciului Fiscal de Stat
De asemenea, în această rubrică vă propunem să citiți despre Noile prevederi ale Legii privind achizițiile publice, într-un material semnat de Alina Dadu. În Expert venim cu următoarele materiale:
 • Punerea în aplicare a Clasificatorului motivelor eliberării din câmpul muncii, autor Clara Sorocean
 • Clasificarea mărfurilor prezentate în seturi pentru vânzarea cu amănuntul, autor Daniela Furtună
 • Particularități de stabilire a valorii în vamă în cadrul tranzacțiilor între părți afiliate, autor Maria Bârcă
În rubrica Microfon aflați mai multe despre Politica fiscală în UE și angajamentele asumate de RM în ceea ce ține de prevederile acesteia, dintr-un articol semnat de Veronica Sirețeanu și Dorel Noroc. Încheiem actuala ediție cu rubrica Întrebări-răspunsuri, în care inspectorii fiscali răspund la întrebările parvenite din partea contribuabililor cu privire la implementarea corectă și unică a legislației fiscale în vigoare. Așadar, vă propunem următoarele materiale elaborate de Andrei Nevreanschi:
 • Порядок выписки и заполнения налоговой накладной в случае предоставления услуг на основе договора поручения
 • Определение места поставки услуг в целях исчисления обязательств по НДС
 • Обязательства по исчислению и уплате НДС по услугам участия резидента РМ в международной выставке
 • Передача неиспользованных документов строгой отчетности правопреемнику реорганизуемого предприятия
 • Расчет условного коэффициента при реализации автомобилей, приобретенных ранее без НДС
 • Отражение в регистре продаж и в Декларации по НДС предоплаты в счет поставки товаров в другом налоговом периоде
 • Особенности заполнения налоговой накладной субъектом, сдающим коммерческие площади в имущественный наем
 • Корректировка НДС по неиспользованным товарно-материальным ценностям
 • Документирование поставок услуг на экспорт
 • Налоговый режим импорта субподрядчиком товаров, используемых подрядчиком для строительных работ в рамках проекта техпомощи
 • Налоговые обязательства плательщика НДС при получении от нерезидента авансовой оплаты за товары для проектов техпомощи
 • Право на вычет НДС на основании не внесенной в приложение к Декларации по НДС налоговой накладной
 • Выписка налоговой накладной при продаже авиабилетов
De asemenea, în această rubrică Victoria Belous oferă răspunsuri la următoarele trei întrebări:
 • Ce s-a modificat în procedura de inițiere a cauzelor penale pentru evaziune fiscală şi alte infracțiuni economice? Care este rolul Serviciului Fiscal de Stat (SFS) în această procedură?
 • Ce sancțiuni se aplică contribuabililor (persoane juridice sau fizice care desfășoară activitate de întreprinzător) pentru diminuarea contribuțiilor de asigurări sociale de stat şi primelor de asigurare obligatorie de asistență medicală calculate în cote procentuale, luând în considerație modificările legislației?
 • Ce sancțiune se va aplica contribuabililor pentru depunerea dării de seamă fiscale cu întârziere în anul 2018?
Continuăm rubrica cu următoarele materiale semnate de Daniela Gulea:
 • Scutirile pentru persoanele întreținute pe perioadele fiscale ale anului 2018
 • Determinarea obligațiilor aferente impozitului pe venit din activitățile de bază și conexe
 • Necesitatea ajustării în scopuri fiscale a veniturilor și cheltuielilor organizației necomerciale
Tot în această rubrică veți găsi răspunsul la întrebarea Как установить субъекта налогообложения по налогу на недвижимое имущество, после смерти собственника недвижимого имущества, oferit de Ludmila Mițova. Totodată, Valeria Nedelea ne spune care sunt condițiile pentru a beneficia de scutirea de TVA fără drept de deducere, la importul obiectelor de cult.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.