Știri

Lista proiectelor ce vor beneficia de facilități fiscale va fi actualizată

Lista proiectelor de asistenţă tehnică şi investiţională în derulare, care cad sub incidența tratatelor internaționale pentru aplicarea scutirilor la impozitul pe venit, accize, taxele vamale, taxele pentru efectuarea procedurilor vamale etc. (anexa nr.1 din Hotărârea nr. 246, 8 aprilie 2010) va fi actualizată. Un proiect de hotărâre în acest sens este propus spre consultare de Ministerul Finanțelor. Astfel, se propune completarea listei menționate cu peste 30 de proiecte, printre care:
  • Studiul impactului social și de mediu al Complexului Hidroenergetic Dnestrovsc (implementator Programul Națiunilor Unite Pentru Dezvoltare)
  • Construcția și Reconstrucția Unității de Pompieri și Salvatori Hâncești, (implementator Societatea Comercială Prestigiu-AZ S.R.L)
  • UNICEF-Cooperare multi-sectorială (2018-2022) (implementator, Biroul Național de Statistică, Avocatul Poporului)
  • Înlocuirea sistemului de canalizare vechi (implementatori: Agenția Slovacă pentru Cooperare Internațională și Dezvoltare) Asociația Nevăzătorilor din Moldova
  • Efectuarea studiului de fezabilitate a comunicării electronice între registrele naționale ale Republicii Moldova (impelementatori: DATABConsult ltd, Ministerul Industriei și Comerțului al Republicii Cehe)
  • Femei în Afaceri-Promovarea antreprenoriatului în rândul tinerelor femei din regiunea Dunării (implementator Organizația Pentru Dezvoltarea Sectorului Întreprinderilor Mici și Mijlocii (ODIMM)
  • Suport pentru ÎMM în zonele rurale (implementator ODIMM)
  • Promovarea calificării înalte la Universitatea Tehnică a Moldovei cu dezvoltarea domeniului nanomaterialelor pentru aplicații biomedicale prin excelență în cercetare și colaborare NanoMedTwin (implementator Universitatea Tehnică a Moldovei).
În același timp, se propune și actualizarea Listei împrumuturilor și granturilor acordate Guvernului RM sau acordate cu garanție de stat din contul împrumuturilor acordate de organismele financiare internaționale scutite de accize, plata taxei vamale, a taxei pentru efectuarea procedurilor vamale, a taxei pentru mărfurile care, în procesul utilizării, cauzează poluarea mediului, scutite de TVA cu drept de deducere (anexa nr.2 din Hotărârea nr. 246). Lista va fi completată cu Acordul cadru de împrumut dintre Guvernul Republicii Moldova și Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei pentru realizarea Proiectului privind procurarea ambulanțelor, ratificat prin Legea nr.171 din 26 iulie 2018, beneficiar Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale.
author icon

Marina Căldare

Instituții:

Publicaţia periodică "Monitorul Fiscal FISC.MD"

866 vizualizări

Data publicării:

14 Noiembrie /2018 11:00

Domeniu:

Impozitul pe venit | T.V.A. | Accizele | Administrare fiscală | Noutăți

Etichete:

deducere | ministerul sanatatii | scutire | facilitate fiscala

0 comentarii

icon icon icon
icon
icon icon icon icon icon
icon
icon