08
09 2017
3554

Mecanismul impozitului unic este unul simplu

Şeful direcției generale politică și legislație fiscală și vamală a Ministerului Finanţelor, Dorel Noroc, a declarat acest fapt în cadrul business formului Gov4ICT, organizat de Ministerul Economiei și Infrastructurii și Asociația Naționlă a Comapniilor din domeniul TIC. Dorel Noroc s-a referit la specificul impozitării unice pentru rezidenții parcurilor IT, prevăzut în Titlul X din Codul Fiscal specificând că, în premieră, în Republica Moldova va fi aplicat un astfel de regim de impozitare, ce va substitui mai multe impozite. Astfel, conform Legii nr. 77 din 21.04.2016 cu privire la parcurile pentru tehnologia informației, impozitul unic va avea în componența sa următoarele impozite, taxe și contribuții:impozitul pe venit din activitatea de întreprinzător • impozitul pe venit din salariu • contribuțiile de asigurări sociale de stat obligatorii datorate de angajați și angajatori • primele de asigurare obligatorie de asistență medicală datorate de angajați și angajatori • taxele locale • impozitul pe bunurile imobiliare • taxa pentru folosirea drumurilor de către autovehiculele înmatriculate în Republica Moldova. În același timp, reprezentantul Ministerului Finanţelor a atras atenția că impozitului unic al rezidenţilor parcurilor pentru tehnologia informaţiei este stabilit în mărime de 7% din venitul de vânzări, dar nu mai puţin de 30% din cuantumul salariului mediu pe economie prognozat pentru anul aferent perioadei fiscale a impozitului respectiv. De asemenea, Dorel Noroc a informat viitorii rezidenți ai parcurilor IT care vor fi declarațiile ce le vor prezenta în contextul aplicării impozitului unic de 7%, precum și termenii de prezentare a acestora. Astfel, se vor prezenta următoarele 3 documente: • Formularul-tip „Declarația cu privire la impozitul unic (Forma IU 17)” , ce se va prezenta până la data de 25 a lunii următoare lunii de gestiune. • Formularul-tip „Nota de informare privind salariul și alte plăți efectuate de către rezidentul parcului pentru tehnologia informației în folosul angajaților (Forma ISATI 17)”, ce urmează a fi prezentat până la data de 25 ianuarie a anului următor anului calendaristic în care au fost efectuate plăți în folosul angajaților • Formularul-tip „Informația privind salariul și alte plăți efectuate de către rezidentul parcului pentru tehnologia informației în folosul angajatului”. Se prezintă anual, fiecărui angajat căruia i-au fost achitate plăți salariale impozitate prin aplicarea impozitului unic, până la 1 martie a anului următor celui în care au fost efectuate asemenea plăți. Raportarea celorlalte impozite ce nu sunt incluse în impozitul unic se vor prezintă în modul general stabilit de lege, a atenționat reprezentantul Ministerului Finanţelor. Odată cu trecerea de la regimul standard de impozitare la cel special sau invers, noile prevederi se vor aplica începând cu luna următoare lunii în care a fost obținut titlul de rezident al parcului pentru tehnologia informației sau, respectiv, a fost retras acest titlu, a mai informat șeful direcției. De asemenea, pe perioada aplicării impozitului unic, rezidenţii parcurilor pentru tehnologia informaţiei nu au obligaţia de a ţine evidenţa şi de a calcula uzura mijloacelor fixe în scopuri fiscale, precum și nici obligația de a completa fişa personală de evidenţă a veniturilor sub formă de salariu şi a altor plăţi efectuate de rezident în folosul angajaţilor săi.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.