11
03 2019
2846

Momentul apariției dreptului de trecere în cont a TVA în cazul facturii fiscale electronice

Serviciul Fiscal de Stat a publicat în MO vineri, 8 martie 2019, modificări în Ordinul IFPS nr. 562 din 4 aprilie 2014, prin care a fost aprobat Regulamentul cu privire la sistemul informaţional automatizat de creare şi circulaţie a facturilor fiscale electronice “e-Factura”. Astfel, prin Ordinul SFS nr.79 din 25 februarie curent, sunt introduse modificări în p. 30 al Regulamentului, din care sintagma conform căreia ”momentul ce determina şi apariţia dreptului la trecere în cont a TVA aferente facturii fiscale în conformitate cu art.102 alin.(10) din Codul fiscal” este exclusă. Potrivit redacției noi, care este deja în vigoare, p.30 al Regulamentului indicat supra are următorul conținut: ”Pentru facturile fiscale generate în sistemul „e-Factura”, cu ciclul de viaţă integral electronic, ce presupune transmiterea în mod electronic a acestora pentru aplicarea semnăturii digitale de către „Cumpărător”, data primirii acestora de către „Cumpărător” o constituie data aplicării de către acesta a primei semnături digitale sau electronice de autentificare. În cazul facturilor fiscale electronice pentru prestări de servicii, pentru care nu este obligatorie aplicarea semnăturii digitale a Cumpărătorului, data primirii acestora de către Cumpărător o constituie data recepţionării acestora în compartimentul „Finisate” la Cumpărător.”

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.