07
11 2018
660

1. (28.6.1.8) Ce regim fiscal se va aplica pentru mijloacele fixe introduse în capitalul statutar la nerespectarea de către beneficiarul scutirii a condiţiilor prevăzute în art. 103 (1) pct. 29) din Codul fiscal, în cazul în care mijloacele fixe sunt scutite de TVA fără drept de deducere în conformitate cu legislaţia?

În conformitate cu art. 103 alin. (1) pct.29) din Codul fiscal, mijloacele fixe utilizate nemijlocit la fabricarea produselor, la prestarea serviciilor şi/sau executarea lucrărilor, destinate includerii în capitalul statutar (social), se scutesc de TVA fără drept de deducere în modul şi în termenele prevăzute de legislaţie. În cazul în care aceste mijloace fixe se înstrăinează, se transmit în folosinţă sau posesie, atât integral, cât şi părţile componente ale acestora, până la expirarea a 3 ani, TVA se calculează şi se achită de către persoana juridică în al cărei capital statutar (social) a fost introdus mijlocul fix, cu excepţia mijloacelor fixe scutite de TVA fără drept de deducere.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.