21
02 2019
1451

1. (29.1.11.14) Se include oare în baza de aplicare a IVAO venitul rezultat din vînzarea, de către agentul economic, a terenului, bunului imobil sau valori mobiliare în condițiile în care comercializarea lor nu constituie o activitate de bază a acestuia?

În conformitate cu pct. 85 din SNC „Prezentarea situaţiilor financiare”, aprobat prin Ordinul Ministerului Finanţelor nr. 118 din 6 august 2013, în rîndul 010 “Venituri din vînzări” se reflectă suma veniturilor din vînzări obţinute în cadrul activităţii operaţionale. Acesta cuprinde veniturile din:
  • vînzarea produselor/mărfurilor;
  • prestarea serviciilor şi/sau executarea lucrărilor;
  • contracte de construcţie;
  • contracte de leasing operaţional şi financiar (arendă, locaţiune);
  • dividende, participaţii şi/sau dobînzi, care pentru entitate reprezintă activitate operaţională.
Totodată, potrivit prevederilor pct. 5 din SNC „Cheltuieli”, aprobat prin ordinul anterior menţionat, activitate operaţională semnifică totalitatea operaţiunilor economice aferente activităţilor principale ale entităţii, precum şi activităţile conexe acestora. În acelaşi sens, conform pct. 31 subpct. 1) din standardul menţionat, cheltuielile altor activităţi includ cheltuielile cu activele imobilizate, care reprezintă cheltuielile aferente ieşirii, cu excepţia lipsurilor şi deteriorărilor constatate la inventariere. Cheltuieli cu active imobilizate includ valoarea contabilă a activelor imobilizate, investiţiilor imobiliare ieşite (vîndute, transmise în schimbul altor active), cu excepţia lipsurilor constatate la inventariere, şi transmise terţilor ca depunere în capitalul social, predate în leasing financiar. (pct.1 subpct.1) Anexa 5 la SNC „Cheltuieli”). Totodată, modul de contabilizare a imobilizărilor necorporale şi corporale şi de prezentare a informațiilor aferente în situaţiile financiare este prezentat în SNC „Imobilizări necorporale şi corporale”, aprobat prin ordinul menţionat. Reieşind din cele menţionate, înstrăinarea terenului, bunului imobil sau valorilor mobiliare nu reprezintă o activitate operaţională a entităţii. Astfel, subiecţii regimului fiscal al agenţilor economici subiecţi ai sectorului întreprinderilor mici şi mijlocii (IVAO) achită impozitul pe venit în mărime de 4% din mărimea totală a venitului din activitatea operaţională obţinut în perioada fiscală de gestiune (art. 542 alin. (1) din Codul fiscal). Mărimea venitului din activitatea operaţională se determină în conformitate cu prevederile Standardelor Naţionale de Contabilitate şi IFRS care nu contravin prevederilor prezentului titlu (art. 541 alin. (6) şi art. 44 alin. (7) din Codul fiscal). Concomitent, impozitul pe venit în mărime de 4% se va aplica tuturor veniturilor înregistrate în conturile grupei 61 „Venituri din activitatea operaţională” din Planul general de conturi contabile aprobat prin Ordinul Ministerului Finanţelor nr. 119 din 06.08.2013. [Temei: Explicațiile Ministerului Finanțelor nr. 09/2-13/234 din 26 iunie 2018]

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.