Întrebări și răspunsuri

1. (29.2.3.60) Va avea dreptul persoana fizica– zilier sa beneficieze de scutiri şi în ce mod?

Potrivit noțiunii expuse la art.2 din Legea nr.22 din 23.02.2018 privind exercitarea unor activităţi necalificate cu caracter ocazional desfăşurate de zilieri „zilier” este persoană fizică, cetățean al Republicii Moldova, cetățean străin sau apatrid, care are capacitate de muncă şi care exercită, contra unei remunerații, activități necalificate cu caracter ocazional pentru un beneficiar. Conform prevederilor art.33-35 din Codul fiscal, fiecare contribuabil (persoană fizică rezidentă) are dreptul la o scutire personală, la o scutire suplimentară pentru soţ (soţie) şi pentru fiecare persoană întreținută. Concomitent, potrivit pct.9 din Regulamentul cu privire la reţinerea impozitului pe venit din salariu şi din alte plăţi efectuate de către angajator în folosul angajatului, precum şi din plăţile achitate în folosul persoanelor fizice care nu practică activitate de întreprinzător pentru serviciile prestate şi/sau efectuarea de lucrări aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.697 din 22.08.2014, scutirile la care are dreptul contribuabilul rezident al Republicii Moldova se acordă fie la locul de muncă de bază, fie la locul de muncă prin cumul. Ţinînd cont de faptul că serviciile/lucrările necalificate cu caracter ocazional se efectuează prin negociere directă între părţi, fără semnarea acordului de muncă, pentru a beneficia de scutirile menţionate la art.33-35 din Codul fiscal, zilierul (persoana fizică rezidentă) urmează să prezinte Declaraţia cu privire la impozitul pe venit pentru perioada fiscală corespunzătoare

Instituții:

Serviciul Fiscal de Stat | Publicaţia periodică "Monitorul Fiscal FISC.MD"

1746 vizualizări

Data publicării:

20 Noiembrie /2018 07:39

Domeniu:

Impozitul pe venit | Administrare fiscală | Dare de seamă fiscală | Persoana fizică | Noutăți fiscale | Scutiri personale

Etichete:

impozit pe venit | zilieri | persoana fizică | Cod fiscal | servcii

0 comentarii

icon icon icon
icon
icon icon icon icon icon
icon
icon