Întrebări și răspunsuri

1. (35.1.19) Care este modalitatea întocmirii facturii fiscale la refacturarea cheltuielilor compensate?

În conformitate cu prevederile alin.(10) al art.1171 din Codul fiscal refacturarea cheltuielilor compensate se efectuează prin înscrierea lor într-un rând separat în factura fiscală eliberată pentru livrarea de mărfuri, servicii. În cazul în care livrarea de mărfuri, servicii lipseşte, refacturarea cheltuielilor compensate se efectuează prin eliberarea facturii fiscale în care se vor înscrie doar aceste cheltuieli. În temeiul modificărilor şi completărilor operate în Ordinul ministrului finanţelor cu privire la aprobarea formularului tipizat de document primar cu regim special „Factura fiscală” şi a Instrucţiunii privind completarea acestuia nr.118 din 28 august 2017 prin Ordinul ministrului finanţelor nr.143 din 23 noiembrie 2017 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2017, nr.434-439, art.2240), conform pct.15 subpct.12) din Instrucţiunea privind completarea facturii fiscale, în cazul refacturării cheltuielilor compensate prin înscrierea lor într-un rând separat, în factura fiscală eliberată pentru livrarea de mărfuri, servicii, în rândul 7 „Redirijări” nu se indică mențiunea „Non livrare”, iar în coloana 10.1 „Denumirea mărfurilor/activelor, serviciilor și codul poziției tarifare al mărfii/activului” se indică într-un rând separat tipul operațiunii ,,Refacturare”. La refacturarea cheltuielilor efectuate de către un neplătitor de TVA coloana 10.6 ,,Cota TVA, %” și coloana 10.7 ,,Suma totală a TVA, lei” nu se completează, iar în coloana 10.8 se înscrie valoarea totală a sumei refacturate.

Instituții:

Serviciul Fiscal de Stat | Publicaţia periodică "Monitorul Fiscal FISC.MD"

7868 vizualizări

Data publicării:

27 Decembrie /2017 15:50

0 comentarii

icon icon icon
icon
icon icon icon icon icon
icon
icon