12
11 2018
879

1. (38.14) Cum urmează a fi declarate obligațiile fiscale de către persoanele fizice cetăţeni ai Republicii Moldova care nu desfășoară activitate de întreprinzător, pentru perioada fiscală 2018?

În conformitate cu art. 49 alin.(1) lit. a) din capitolul V al Legii pentru punerea în aplicare a titlurilor I și II ale Codului fiscal, persoanele fizice care sînt rezidenţi ai Republicii Moldova şi au obligaţii privind achitarea impozitului pentru etapa I şi, respectiv, etapa a II-a a perioadei fiscale 2018, sunt obligaţi să prezinte declaraţia cu privire la impozitul pe venit, distinct, pentru etapa I şi, respectiv, etapa a II-a a perioadei fiscale 2018. Astfel, pentru etapa I a perioadei fiscale 2018 persoanele fizice care nu desfășoară activitate de întreprinzător, vor prezenta Declarația persoanei fizice cu privire la impozitul pe venit conform Formularului CET15, iar pentru etapa II a perioadei fiscale 2018 vor prezenta Declarația persoanei fizice cu privire la impozitul pe venit conform Formularului CET18, în termen de până la data de 30 aprilie 2019, distinct pentru fiecare etapă.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.