15
11 2017
835

11. (29.6.6) Ce impozite, taxe și contribuții nu se includ în componența impozitului unic?

În conformitate cu prevederile art. 372 alin. (2) din Codul fiscal, în componența impozitului unic nu se includ următoarele impozite, taxe şi contribuţii:
  1. impozitul pe venit reţinut la sursa de plată, stabilit în conformitate cu prevederile art.88 alin. (5), art. 89, 90, 901 şi 91, contribuţiile de asigurări sociale de stat obligatorii şi primele de asigurare obligatorie de asistenţă medicală calculate/reţinute la efectuarea plăţilor în folosul persoanelor fizice, altele decât plăţile salariale;
  2. taxa pe valoarea adăugată;
  3. accizele;
  4. taxele rutiere, cu excepţia taxei pentru folosirea drumurilor de către autovehiculele înmatriculate în Republica Moldova;
  5. alte impozite, taxe şi plăţi obligatorii nespecificate expres ca parte componentă a impozitului unic în conformitate cu alin. (1) din articolul menționat

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.