07
02 2018
1530

2. (11.2.3) Cine este subiect al impunerii cu impozitul pe avere în cazul în care bunul imobiliar se află în proprietate comună în devălmășie?

În cazul în care bunurile imobiliare reglementate de Titlu VI1 al Codului fiscal se află în proprietate comună în devălmăşie, subiect al impunerii este considerat, în baza acordului comun, unul din proprietari (coproprietari). În acest caz, toţi proprietarii (coproprietarii) poartă o răspundere solidară pentru îndeplinirea obligaţiilor fiscale (art. 2872 alin. (3) din Codul fiscal).

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.