28
12 2018
724

2. (28.15.61) Cînd apare obligaţia de eliberare a facturii fiscale la livrarea energiei electrice, termice, apă, gaz, etc.?

În temeiul art.117 alin.(1) din Codul fiscal, subiectul impozabil care efectuează o livrare impozabilă pe teritoriul ţării este obligat să prezinte cumpărătorului (beneficiarului) factura fiscală pe livrarea în cauză. Potrivit prevederilor art.1171 alin.(2) din Codul fiscal, la efectuarea livrărilor regulate energie/electrice, termice, apă, gaz etc. pe parcursul unei perioade, furnizorii eliberează factura fiscală pentru perioada în care a fost efectuată livrarea, odată cu prezentarea către cumpărător a contului. Articolul 108 alin.(1) din Codul fiscal prevede, că data calculării obligaţiei fiscale privind TVA este data livrării, iar data livrării se consideră data predării mărfurilor, prestării serviciilor, cu excepția cazurilor stipulate la alin. (5)-(8) ale acestui articol. În temeiul art.108 alin.(6) din Codul fiscal la efectuarea livrărilor regulate de energie electrică, termică, apă, gaz,etc. Pe parcursul unei anumite perioade de timp stipulate în contract, data livrării se consideră data prestării serviciului sau data primirii fiecărei plăţi regulate, în funcţie de ce are loc mai înainte. Astfel, la data prestării serviciului sau la data primirii fiecărei plăţi regulate, subiectul impozabil care efectuează o livrare impozabilă pe teritoriul ţării, este obligat să prezinte cumpărătorului (beneficiarului) factura fiscală. Totodată, referitor la determinarea volumelor, potrivit pct.37 din Regulamentul privind restituirea TVA aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.93 din 1 februarie 2013, pentru fiecare livrare de energie electrică, termică sau apa caldă (după caz), reţelele de distribuţie, o dată în lună, remit întreprinderilor producătoare informaţia de formă liberă (notă) privind cantitatea de energie electrică, termică sau apă caldă (după caz) ce urmează a fi impozitată cu TVA la cota standard şi cu scutire de TVA cu drept de deducere.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.