14
03 2018
3227

2. (28.3.37) Reprezintă transmiterea carnetelor de muncă, de către angajator angajatului, livrare impozabilă cu TVA ?

Conform art.93 pct.6) din Codul fiscal, livrare impozabilă este o livrare de mărfuri, livrare (prestare) de servicii, cu excepţia celor scutite de TVA fără drept de deducere, efectuate de către subiectul impozabil în procesul activităţii de întreprinzător. Potrivit art.95 alin.(1) lit.a) din Codul fiscal, obiecte impozabile constituie livrarea mărfurilor, serviciilor de către subiecţii impozabili, reprezentînd rezultatul activităţii lor de întreprinzător în Republica Moldova. În conformitate cu pct.80 al Regulamentului privind completarea, păstrarea şi evidenţa carnetului de muncă, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.1449 din 24 decembrie 2007, la întocmirea carnetului de muncă angajatorul încasează de la salariat contravaloarea acestuia. Astfel, constatăm că carnetele de muncă, transmise angajaţilor cu compensarea cheltuielilor aferente, nu constituie o livrare impozabilă. Totodată, prin modificările operate la Hotărîrea Guvernului nr.294 din 17 martie 1998, în vigoare începînd cu 28.10.2017, a fost simplificat modul de documentare a operațiunilor economice prin utilizarea unui singur document primar cu regim special – factura fiscală, pentru justificarea operațiunilor de livrare a activelor, serviciilor indiferent de faptul dacă acestea sînt sau nu impozabile cu TVA. La eliberarea carnetelor de muncă angajaţilor pe parcursul lunii calendaristice se va întocmi un registru (listă) cu indicarea informaţiei (numele, prenumele angajatului, funcţia deţinută, seria şi numărul carnetului de muncă, data eliberării şi semnătura angajatului). La finele lunii, în baza registrului privind eliberarea carnetelor se va întocmi factura fiscală la suma totală aferentă carnetelor eliberate. Prin urmare, transmiterea carnetelor de muncă angajaţilor nu reprezintă venit/cheltuieli pentru entitate şi respectiv nici livrare impozabilă cu TVA. Entitatea, în cazul dat, nu are dreptul la deducerea sumei TVA de la procurarea carnetelor de muncă. În contabilitatea financiară valoarea carnetelor de muncă procurate de la producător, inclusiv suma TVA se înregistrează ca majorare a cheltuielilor anticipate curente şi a altor datorii pe termen scurt. Ulterior, valoarea carnetelor de muncă eliberate angajaţilor se reflectă ca majorare pe termen scurt a creanţelor personalului şi diminuare a cheltuielilor anticipate curente. (Arhiva. Ordinul nr. 229 din 14.05.2020)

2 comentariu

avatar
Nu este clar următoarea frază: ”La finele lunii, în baza registrului privind eliberarea carnetelor se va întocmi factura fiscală la suma totală aferentă carnetelor eliberate.” Această factură urmează în fi înregistrată în registrul livrărilor și respectiv, în raportul TVA 12? În cazul în care se va întocmi o singură factură fiscală la suma totală aferentă carnetelor eliberate, cine va fi cumpărătorul/ beneficiarul?

Suma TVA aferentă carnetelor procurate se va înregistra în registrul procurărilor cu minus? În cazul în care la procurarea carnetelor de munca suma TVA nu a fost dedusă cum urmează a fi efectuată corectarea? Vă mulțumesc anticipat pentru răspuns.
avatar
Bună ziua! Răspuns la întrebarea Dvs îl găsiți în acest material: https://monitorul.fisc.md/questions/factura-fiscala-la-eliberarea-carnetelor-de-munca.html
Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.