13
11 2018
933

2. (29.1.12.19) În cazul modificării perioadei fiscale, care perioadă se va lua ca referință pentru calcularea impozitului pe venit în rate?

Conform prevederilor art. 83 alin.(2) lit. c) din Codul fiscal, persoanele juridice rezidente sunt obligate să prezinte Declarația cu privire la impozitul pe venit. Potrivit alin.(4) al aceluiași articol Declarația cu privire la impozitul pe venit se prezintă Serviciului Fiscal de Stat nu mai târziu de data de 25 a lunii a treia după finele perioadei fiscale de gestiune. În conformitate cu prevederile art.84 alin.(5) din Codul fiscal, agenții economici care aplică perioada fiscală prevăzută la art.121 alin.(4) din Cod sunt obligați să achite, până la data de 25 a fiecăror trei luni ale perioadei fiscale curente, sume egale cu 1/4 din:
  • suma calculată drept impozit ce urmează a fi plătit, pentru perioada fiscală respectivă;
  • impozitul ce urma să fie plătit, pentru perioada fiscală precedentă.
Pe parcursul anului de gestiune, la determinarea sumei impozitului pe venit pe care contribuabilul urmează să-l achite în rate se va utiliza informația privind prognoza venitului pentru anul în curs şi corespunzător a impozitului pe venit aferent acestuia, împărțit în rate, reflectat în Anexa 8D ,,Suma impozitului pe venit care urmează a fi achitat în rate în anul următor anului de gestiune” la Declarația cu privire la impozitul pe venit (forma VEN12). Prin urmare, în sensul aplicării art.84 alin.(5) lit.b) din Codul fiscal, perioada de referință pentru achitarea în rate a impozitului pe venit, urmează a fi considerată perioada anului precedent (anul fiscal) și nu perioada de tranziție.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.