Întrebări și răspunsuri

2. (38.12) Care este modalitatea de prezentare a dării de seamă anuale (forma IALS) pentru perioada fiscală 2018?

În conformitate cu prevederile art. 49 alin. (3) din capitolul V din Legea pentru punerea în aplicare a titlurilor I și II ale Codului fiscal, persoanele care sunt obligate să rețină impozitul în conformitate cu art. 88–91 din Codul fiscal, pînă la data de 25 ianuarie 2019, vor prezenta Serviciului Fiscal de Stat dări de seamă separate, aferente etapei I și, respectiv, etapei a II-a a perioadei fiscale 2018, în care vor indica numele și prenumele (denumirea), adresa și codul fiscal ale persoanei fizice sau juridice în folosul căreia au fost efectuate plățile pe parcursul etapelor I și a II-a ale perioadei fiscale 2018, precum și suma totală a plății și a impozitului pe venit reținut aferent. Dările de seamă vor include și datele despre persoanele și/sau veniturile scutite de impozitare prealabilă conform art. 90 din Codul fiscal, precum și sumele veniturilor achitate în folosul acestor persoane. În cazul în care, pe parcursul anului 2018, persoanele care sunt obligate să rețină la sursă impozitul se lichidează sau se reorganizează prin dezmembrare, acestea urmează să prezinte dările de seamă menționate aferente etapei I și, respectiv, etapei a II-a a perioadei fiscale 2018 în termen de 15 zile de la data aprobării bilanțului de lichidare/repartiție a întreprinderii în proces de lichidare sau reorganizare. Formele ce urmează a fi utilizate pentru prezentarea dării de seamă anuale sunt – pentru etapa I a perioadei 2018 forma IALS 14 și pentru etapa II forma IALS 18. Totodată, potrivit alin. (4) din articolul menționat, întreprinzătorul individual este obligat să prezinte, pînă la 1 martie 2019, beneficiarului acestor plăti, cu excepția celor care au obținut venituri conform art. 901 și art.91 alin.(1) din Codul fiscal, informații privind tipul venitului achitat, suma acestuia, suma scutirilor acordate conform art. 33–35 din Codul fiscal, suma deducerilor prevăzute la art. 36 alin. (6) și (7) din Codul fiscal, precum și suma impozitului reținut, pentru etapa I și, respectiv, etapa a II-a a perioadei fiscale 2018 în parte. De asemenea, conform alin. (5) din articol, în cazul efectuării corectărilor în informația prezentată conform alin. (3), întreprinzătorul individual este obligat să informeze beneficiarul plăților, în termen de 15 zile lucrătoare de la data efectuării modificării sau emiterii deciziei, asupra cazului de încălcare fiscală.

Instituții:

Serviciul Fiscal de Stat | Publicaţia periodică "Monitorul Fiscal FISC.MD"

2474 vizualizări

Data publicării:

02 Octombrie /2018 07:43

0 comentarii

icon icon icon
icon
icon icon icon icon icon
icon
icon