Întrebări și răspunsuri

3. (29.1.10.2) În cazul efectuării donației a unui bun de către persoana juridică persoanei fizice, cum se determină obiectul impunerii cu impozitul pe venit?

Luînd în considerație prevederile art. 40 alin. (4) din Codul fiscal precum că, persoana care face o donație se consideră că a vîndut bunul donat, la determinarea obiectului impozabil se va ține cont de următoarele. Venitul în scopuri fiscale reprezintă mărimea maximă din baza valorică ajustată al activului donat sau prețul lui de piață la momentul donării. Calcularea bazei valorice ajustate a proprietății la momentul donației se efectuează ținînd cont de prevederile art. 26 și conform art. 42 din Codul fiscal, separat pe fiecare obiect donat. Totodată, potrivit art. 5 pct. 26) din Codul fiscal, preț de piață, valoare de piață reprezintă prețul mărfii, serviciului, format prin interacțiunea cererii și ofertei pe piața comerțului cu ridicata a mărfurilor, serviciilor identice, iar în cazul lipsei mărfurilor, serviciilor identice – în urma tranzacțiilor încheiate între persoanele ce nu sînt coproprietari sau persoane interdependente pe piața respectivă a comerțului cu ridicata. Respectiv, în cazul în care prețul de piață al activului donat este mai mare decît baza lui valorică, se va constata obiect al impunerii cu impozitul pe venit determinat ca diferența dintre venitul evaluat în scopuri fiscale și baza lui valorică. În cazul în care prețul de piață al activului donat este egală cu baza lui valorică, nu se va constata obiect al impunerii cu impozitul pe venit. De asemenea, în cazul în care prețul de piață al activului donat este mai mică decît baza lui valorică, se va constata pierdere fiscală (pierdere de capital). (Modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul modificării Capitolului 5 Creşterea şi pierderea de capital al Titlului II din Codul fiscal, prin Legea nr.281 din 16.12.2016, în vigoare 01.01.2017, publicat în Monitorul Oficial nr.472-477/947 din 27.12.2016)

Instituții:

Serviciul Fiscal de Stat | Publicaţia periodică "Monitorul Fiscal FISC.MD"

771 vizualizări

Data publicării:

18 Decembrie /2017 08:35

Domeniu:

Impozitul pe venit | Administrare fiscală | Legislație fiscală | Persoana fizică | Persoană juridică | Noutăți fiscale

Etichete:

baza valorică | pret | donatie | practica fiscala | persoana fizică

0 comentarii

icon icon icon
icon
icon icon icon icon icon
icon
icon