Întrebări și răspunsuri

3. (29.1.3.7.4) Care este modul de confirmare a donaţiilor pentru scopuri filantropice și de sponsorizare?

În conformitate cu prevederile art. 52 alin. (1) din Codul fiscal, la organizaţii necomerciale sînt atribuite organizaţiile înregistrate în conformitate cu legislaţia în vigoare, şi anume:
  1. asociaţia obştească – conform Legii nr.837-XIII din 17 mai 1996 cu privire la asociaţiile obşteşti;
  2. fundaţia – conform Legii nr.581-XIV din 30 iulie 1999 cu privire la fundaţii; c) organizaţia filantropică – conform Legii nr.1420-XV din 31 octombrie 2002 cu privire la filantropie şi sponsorizare;
  3. organizaţia religioasă – conform Legii nr.125-XVI din 11 mai 2007 privind libertatea de conştiinţă, de gîndire şi de religie;
  4. f)
  5. partidele politice şi organizaţiile social-politice – conform Legii nr.294-XVI din 21 decembrie 2007 privind partidele politice;
  6. publicaţiile periodice şi agenţiile de presă – conform Legii presei nr.243-XIII din 26 octombrie 1994 şi Legii nr.221 din 17 septembrie 2010 privind deetatizarea publicaţiilor periodice publice.
Modul de confirmare a donaţiilor pentru scopuri filantropice si de sponsorizare se efectuează în conformitate cu prevederile Regulamentului cu privire la modul de confirmare a donaţiilor pentru scopuri filantropice şi de sponsorizare, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 489 din 04 mai 1998. Prin urmare, conform prevederilor pct. 12 și 13 din Regulamentul menționat, donaţiile pot fi efectuate atît în formă bănească, cît şi nebănească. Drept bază pentru acordarea donaţiilor filantropice sau a sponsorizărilor o constituie cererea în scris din partea organizaţiei, care doreşte să primească astfel de ajutor şi care în cadrul Codului fiscal au acest drept. Totodată, conform pct. 15 din Regulamentul menționat, în cazul în care donaţiile au formă nebănească, confirmarea donaţiei se face în felul următor: - între filantrop/sponsor şi beneficiarul ajutorului filantropic/sponsorizării se încheie un contract de donaţie filantropică/contract de sponsorizare în forma simplă scrisă, iar în cazul donării cu titlu filantropic/de sponsorizare a bunurilor imobile, autentificat notarial, cu specificarea fiecăreia din valorile donate (mărfuri şi materiale), menţionîndu-se scopul donaţiei sau destinaţia bunurilor donate; - filantropul/sponsorul prin acest contract se obligă să transmită în proprietatea beneficiarului de ajutor filantropic/sponsorizării bunuri, valori pentru scopurile prevăzute la articolele 2 şi 3 ale Legii cu privire la filantropie şi sponsorizare, iar ultimul, la rîndul său, se obligă să le distribuie (utilizeze) pentru aceste scopuri; - în baza contractului încheiat, împuternicirilor oferite de destinatar şi în cazul existenţei deciziei conducerii organizaţiei, care acordă ajutorul filantropic/sponsorizarea, bunurile se transmit destinatarului, conform facturii fiscale. Completarea facturii fiscale se va efectua în conformitate cu prevederile Instrucțiunii privind completare formularului tipizat de document primar cu regim special „Factura fiscală”, aprobat prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 118 din 28 august 2017. Documentele nominalizate constituie bază pentru recunoaşterea donaţiilor filantropice/sponsorizărilor în formă nebănească ca deduceri. Concomitent, conform pct. 16 din Regulamentul menționat, în cazurile în care donaţiile au fost făcute sub formă bănească, document confirmativ serveşte dispoziţia de plată în adresa organizaţiilor.

Instituții:

Serviciul Fiscal de Stat | Publicaţia periodică "Monitorul Fiscal FISC.MD"

icon icon icon
icon
icon icon icon icon icon
icon
icon