08
12 2018
783

3. (29.1.6.43) Cum se prezentă nota de informare anuală (forma IALS) dacă agentul economic are mai multe subdiviziuni?

Potrivit art. 92 alin. (3) din Codul fiscal, persoanele care sunt obligate să rețină impozitul în conformitate cu art. 88–91 vor prezenta Serviciului Fiscal de Stat, pînă la data de 25 a lunii următoare încheierii anului fiscal, o dare de seamă, în care vor indica numele și prenumele (denumirea), adresa și codul fiscal al persoanei fizice sau juridice în folosul căreia au fost efectuate plățile, precum și suma totală a plății și a impozitului pe venit reținut. Această dare de seamă va include și datele despre persoanele și/sau veniturile scutite de impozitare prealabilă conform art. 90, precum și sumele veniturilor achitate în folosul lor. În cazul în care, pe parcursul perioadei fiscale, persoanele care sunt obligate să rețină la sursă impozitul se lichidează sau se reorganizează prin dezmembrare, acestea urmează să prezinte darea de seamă menționată în termen de 15 zile de la data aprobării bilanțului de lichidare/ repartiție a întreprinderii în proces de lichidare sau reorganizare. Astfel, Nota de informare (forma IALS), urmează a fi prezentată cu includerea informației privind veniturile achitate de agentul economic în favoarea angajaților care activează în cadrul tuturor subdiviziunilor, precum şi a plăților efectuate în favoarea terților și impozitului reținut din acestea pe parcursul perioadei fiscale de gestiune, în conformitate cu art. 92 alin. (3) din Codul fiscal.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.