20
03 2018
1245

3. (29.2.6.18) Urmează de a reţine impozitul pe venit la sursa de plată din sumele achitate de către persoana juridică pentru achiziţionarea de la persoanele fizice a producţie din fitotehnie şi horticultură în formă naturală?

Întrebare și răspuns analogic se regăsește la nr. 29.2.6.14. Arhiva Urmează de a reţine impozitul pe venit la sursa de plată din sumele achitate de către persoana juridică pentru achiziţionarea de la persoanele fizice a producţie din fitotehnie şi horticultură în formă naturală? În conformitate cu prevederile art.901 alin.(35) din Codul fiscal, persoanele specificate la art. 90 din Codul fiscal, reţin un impozit în mărime de 3% din plăţile efectuate în folosul persoanei fizice, cu excepţia întreprinzătorilor individuali şi a gospodăriilor ţărăneşti (de fermier), pe veniturile obţinute de către acestea aferente livrării producţiei din fitotehnie şi horticultură în formă naturală, inclusiv a nucilor şi a produselor derivate din nuci, şi a producţiei din zootehnie în formă naturală, în masă vie şi sacrificată, cu excepţia laptelui natural. Astfel, la momentul achitării persoanei fizice a sumei pentru procurarea producţiei agricole menționate, persoana juridică va retine un impozit în mărime de 3%. Totodată, conform art.901 alin.(4) din Codul fiscal, reţinerea finală a impozitului stabilit prin articolul dat scuteşte beneficiarul veniturilor specificate la art.901 alin.(35) din Codul fiscal, de la includerea lor în componenţa venitului brut, precum şi de la declararea acestora. [modificările operate în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul Legii nr. 267 din 23.12.2011(publicată în Monitorul Oficial nr. 13-14 din 13.01.2012) ,Legii nr.281 din 16.12.16 (Monitorul oficial nr.472-477 din 27.12.16)] Urmează de a reţine impozitul pe venit la sursa de plată în cazul în care persoana juridică achiziţionează de la persoanele fizice producţiei din fitotehnie şi horticultură în formă naturală? Conform prevederilor alin.(3) art.90 din Codul fiscal, persoanele indicate la alin.(1) reţin în prealabil, ca parte a impozitului, o sumă în marime de 5% din plaţile efectuate în folosul persoanei fizice, exceptînd întreprinzătorii individuali şi gospodăriile ţăraneşti (de fermier), pe veniturile obţinute de către aceasta conform art.18 din Codul fiscal. Nu se reţine în prealabil suma în marime de 5% din plaţile efectuate în folosul persoanei fizice pe veniturile obţinute de către acesta conform art.20, 88, 89, 901 alin.(3) şi 91 din Codul fiscal. Totodată, potrivit prevederilor lit.у) art.20 din Codul fiscal, veniturile obţinute de persoanele fizice, cu excepţia întreprinzătorilor individuali şi gospodăriilor ţărăneşti (de fermier), de la predarea materiei prime secundare, precum şi de la livrarea producţiei din fitotehnie şi horticultură în formă naturală şi a producţiei din zootehnie în forma naturala, în masa vie şi sacrificată, sunt stabilite ca surse de venit neimpozabile. De asemenea, menţionam că, potrivit explicaţiilor prezentate de către Ministerul Agriculturii si Industriei Alimentare (nr.08/1-3-213 din 12.05.03 şi nr.12-104/1294/885 din 17.03.04), la producţia din horticultură în formă naturală se atribuie şi legumele în stare proaspată folosite pentru consum curent, export şi ca materie primă în industria alimentară. Prin urmare, în cazul în care, entitatea achiziţioneaza de la persoanele fizice, cu excepţia întreprinzatorilor individuali şi gospodăriilor ţărăneşti (de fermier), producţie din fitotehnie şi horticultură în forma naturală, din venitul achitat în folosul persoanelor date nu se va reţine în prealabil impozitul pe venit în marime de 5 %, stabilit prin alin.(3) art.90 din Codul fiscal.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.