Întrebări și răspunsuri

31. (28.21.20) Se păstrează oare dreptul la deducerea TVA aferentă bunurilor materiale destinate efectuării livrărilor impozabile, însă care au fost distruse în urma unui incident (sau au fost sustrase)?

În conformitate cu prevederile art. 102 alin. (1) din Codul fiscal, subiecților impozabili, înregistrați în calitate de plătitori ai TVA, li se permite deducerea sumei TVA achitate sau care urmează a fi achitate furnizorilor plătitori ai TVA pe valorile materiale, serviciile procurate pentru efectuarea livrărilor impozabile în procesul desfășurării activității de întreprinzător. Prin urmare, în cazul în care activele materiale au fost distruse în urma unui incident (sau au fost sustrase), suma TVA, achitată sau care urmează a fi achitată pe valorile materiale distruse, nu se deduce, deoarece acestea nu se conformă cerinței stabilite la art. 102 alin. (1) din Codul fiscal, în partea ce ține de utilizarea lor pentru efectuarea livrărilor impozabile. Respectiv, în temeiul alineatului (8) al articolului menționat, TVA aferentă valorilor materiale care au fost distruse în urma incidentului (sau au fost sustrase) și nu au fost antrenate în activitatea de întreprinzător, nu se deduce și se raportează la costurile sau cheltuielile perioadei. [Modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul Legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative nr.288 din 15.12.2017, în vigoare 01.01.2018].

Instituții:

Serviciul Fiscal de Stat | Publicaţia periodică "Monitorul Fiscal FISC.MD"

1034 vizualizări

Data publicării:

17 Martie /2018 08:25

Domeniu:

T.V.A. | Administrare fiscală | Legislație fiscală | Deduceri fiscale | Noutăți fiscale

Etichete:

practica fiscala | cheltuieli | bunuri | deducere | TVA | valori materiale | activitate de intreprinzator

0 comentarii