Întrebări și răspunsuri

4. (29.1.10.1) Care este regimul fiscal pentru persoana juridică care efectuează donație persoanei fizice a unui bun (mijloc fix/activ de capital)?

În conformitate cu prevederile art. 40 alin. (4) din Codul fiscal, persoana care face o donație se consideră că a vîndut bunul donat la un preț ce reprezintă mărimea maximă din baza lui valorică ajustată sau prețul lui de piață la momentul donării. Calcularea bazei valorice ajustate a proprietății la momentul donației se efectuează ținînd cont de prevederile art. 26 și conform art. 42 din Codul fiscal. Astfel, persoana juridică care face o donație persoanei fizice a unui bun în scopuri fiscale va constata venit. Venitul în scopuri fiscale va fi evaluat la valoarea maximă din baza valorică ajustată al bunului donat sau prețul lui de piață la momentul donării. Totodată, se va permite deducerea bazei valorice ajustate al bunului donat. (Modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul modificării Capitolului 5 Creşterea şi pierderea de capital al Titlului II din Codul fiscal, prin Legea nr.281 din 16.12.2016, în vigoare 01.01.2017, publicat în Monitorul Oficial nr.472-477/947 din 27.12.2016)

Instituții:

Serviciul Fiscal de Stat | Publicaţia periodică "Monitorul Fiscal FISC.MD"

903 vizualizări

Data publicării:

18 Decembrie /2017 08:38

0 comentarii

icon icon icon
icon
icon icon icon icon icon
icon
icon