20
11 2018
1383

6. (29.3.24) Care este modalitatea de declarare a impozitului pe venit obținut de către biroul asociat de avocaţi?

Potrivit art.29 alin.(1) din Legea cu privire la avocatură nr.1260-XV din 19.07.2002, birou asociat de avocați (în continuare BAA) constituie una din formele prin care se exercită profesia de avocat. Biroul asociat de avocaţi este fondat de doi şi mai mulţi avocaţi (fondatori ai biroului). Avocaţii îşi exercită profesia de sine stătător. BAA este persoana juridică (art.31 din legea menţionată). Astfel, veniturile și cheltuielile ce țin nemijlocit de activitatea BAA, urmează a fi incluse în Declarația persoanei juridice cu privire la impozitul pe venit (forma VEN 12), prezentată de acesta nu mai tîrziu de data de 25 a lunii a treia după finele perioadei fiscale de gestiune (art.83 alin.(2) lit. c) din Codul fiscal), în modul general stabilit pentru persoanele juridice. Impozitul pe venit urmează a fi calculat conform cotei stabilite la art.15 lit.b) din Codul fiscal.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.