19
06 2019
759

6. (6.8.2.4) Urmează a fi considerate structuri cu funcțiuni de cazare bunurile imobiliare care aparțin persoanelor juridice sau fizice, înregistrate în calitate de întreprinzător cu drept de proprietate, care se transmit în locațiune?

Prin structură de primire turistică cu funcțiuni de cazare, potrivit Hotărîrii Guvernului cu privire la aprobarea Normelor metodologice şi criteriilor de clasificare a structurilor de primire turistică cu funcțiuni de cazare şi de servire a mesei nr. 643 din 27.05.2003 (în continuare – Hotărîre), se subînțelege construcția sau amenajarea destinată, prin proiectare şi execuție, cazării turiștilor străini şi interni, inclusiv colaboratorilor instituțiilor cărora le aparțin structurile respective. În lista tipurilor de structuri de primire turistică cu funcțiuni de cazare, conform Hotărîrii, sunt incluse: hotel; hotel-apartament; motel; vilă turistică; bungalou; pensiune turistică; pensiune agroturistică; casă rurală; camping; sat de vacanţă; tabără de vacanţă; apartament sau cameră de închiriat în locuinţe familiale; botel. Respectiv, persoanele juridice sau fizice, înregistrate în calitate de întreprinzător, care prestează servicii de cazare prin intermediul tipurilor de structuri de primire turistică cu funcțiuni de cazare enumerate mai sus, indiferent de faptul cu ce drept aceste obiecte le aparțin, au obligația de a calcula și achita taxa pentru cazare, reieșind din veniturile din vînzarea serviciilor de cazare.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.