02
03 2018
980

7. (28.15.39) Se permite utilizarea formularelor de facturi fiscale de model de pînă la intrarea în vigoare a Ordinului Ministerului Finanțelor nr.118 din 28 august 2017?

Conform pct.6 din Ordinul Ministerului Finanțelor nr.118 din 28 august 2017, e permite utilizarea formularelor tipizate de document primar cu regim special “factura fiscală” şi “factura”, executate tipografic, valabile pînă la intrarea în vigoare a prezentului Ordin, pînă la epuizarea totală a stocurilor aflate la entităţi şi Serviciul Fiscal de Stat. Formularele tipizate de document primar cu regim special “factura”, executate tipografic, aflate în stoc, urmează a fi completate cu respectarea modului de completare a acestora existent la momentul aprobării lor. Seria şi diapazonul de numere pentru imprimarea de sine stătător a facturilor fiscale primite pînă la intrarea în vigoare a prezentului Ordin se utilizează pînă la epuizarea lor. Seria şi diapazonul de numere primite pentru imprimarea de sine stătător a facturilor, neutilizate pînă la 28 octombrie 2017, după data menţionată devin nevalabile şi nu vor fi utilizate pentru imprimarea formularelor tipizate de document primar cu regim special. Se permite completarea facturilor fiscale, executate tipografic aflate în stoc, şi imprimarea de sine stătător a facturilor fiscale cu utilizarea seriei şi diapazonului de numere primite pînă la intrarea în vigoare a prezentului Ordin, conform Instrucţiunii prevăzute în anexa nr.2. Totodată, potrivit pct.5) din Hotărîrea Guvernului nr.294 din 17 martie 1998, utilizarea formularelor aplicabile pînă la 1 aprilie 1998 este interzisă. [Modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul prevederilor HG nr.294 din 17.03.1998 și în baza Ordinului Ministerului Finanțelor nr.118 din 28.08.2017].

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.