11
09 2018
706

9. (29.1.5.4) În arhivă conform Ordinului SFS nr. 459 din 10.09.2018.

Arhiva Cum se determină baza valorică a terenului agricol înstrăinat în anul 2009? Conform lit. a) alin. (1) art. 38 din Codul fiscal, baza valorică a activelor de capital înseamnă valoarea activelor de capital procurate sau create de contribuabil. Astfel, în conformitate cu prevederile pct. 39 şi 40 din Regulamentul cu privire la determinarea obligaţiilor fiscale aferente impozitului pe venit al persoanelor fizice care nu practică activitate de întreprinzător, aprobat prin Hotarîrea Guvernului nr. 77 din 30.01.2008, activele de capital aflate în posesia contribuabilului la 1 ianuarie 1998 se consideră procurate la preţurile de piaţă, în vigoare la această dată. Baza valorică a activelor de capital dobîndite în proprietatea contribuabilului dupa 1 ianuarie 1998 se determină în baza documentelor ce atestă trecerea dreptului de proprietate în conformitate cu legislatia în vigoare (contractul de vînzare-cumparare, factura de expediţie, factura fiscală, precum şi alte documente care atestă trecerea dreptului de proprietate).

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.