15
11 2017
1030

9. (29.6.8) În Nota de informare privind salariul și alte plăți efectuate de către rezidentul parcului pentru tehnologia informației în folosul angajaților se va indica suma anuală brută sau netă obținută de către angajat?

În conformitate cu art. 374 alin. (1) din Codul fiscal, în afară de darea de seamă menționată la art. 373, rezidenții parcurilor pentru tehnologia informației vor prezenta și nota informativă privind salariul și alte plăți efectuate de către rezidentul parcului pentru tehnologia informației în folosul angajaților. Nota în cauză se prezintă Serviciului Fiscal de Stat anual, până la data de 25 ianuarie a anului următor anului calendaristic în care au fost efectuate plăți în folosul angajaților, şi are scop informativ. Menționăm că prin Nota în cauză urmează a fi declarate plățile salariale efectiv achitate angajaților. Formularul Notei de informare privind salariul și alte plăți efectuate de către rezidentul parcului pentru tehnologia informației în folosul angajaților (Forma ISAPTI 17), precum şi modul de completare a acestuia a fost aprobat de către Ministerul Finanțelor prin ordinul nr. 135 din 6 noiembrie 2017.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.