monitorul fiscal FISC.md Nr.2(36)

Februarie 2017

Etichete:

Publicaţia periodică «Monitorul Fiscal FISC.MD» reflectă poziţia oficială a Serviciului Fiscal de Stat, fiind concepută ca urmare a sporirii cererii din partea societăţii pentru informaţii fiscale complete, diversificate şi mai detaliate despre activitatea Serviciului Fiscal de Stat, planurile şi proiectele sale, metodele şi mecanismele utilizate în procesul administrării fiscale.

Cuprinsul revistei
icon Cu privire la valoarea de intrare a unui mijloc fix
icon Referitor la locul impozitării venitului persoanei fizice
icon О налоговом режиме для некоторых видов доходов и расходов - 1
icon Despre regimul fiscal pentru unele venituri și cheltuieli - 1
icon О налоговом режиме для некоторых видов доходов и расходов - 2
icon Despre regimul fiscal pentru unele venituri și cheltuieli - 2
icon Некоторые особенности применения положений соглашений об избежании двойного налогообложения
icon Despre unele particularități de completare a anexei la Darea de seamă forma IRV14
icon Об обязательстве по представлению Декларации физического лица о подоходном налоге
icon Despre regimul fiscal pentru unele venituri și cheltuieli - 3
icon О вычете в налоговых целях заработной платы членов совета акционерного общества
icon Cu privire la eliberarea persoanei fizice a documentelor aferente vânzării unui bun imobil
icon Despre solicitarea reținerii impozitului pe venit la cotele maxime prevăzute de legislația în vigoare
icon Privind divizarea scutirii personale a persoanei fizice
icon О налогообложении дохода от продажи акций
icon О налогообложении страхового возмещения за автомобиль, поврежденный в результате дорожно-транспортного происшествия
icon О возникновении курсовых валютных и суммовых разниц
icon О налогообложении дохода, полученного нерезидентом за оказание резиденту консультационных услуг через интернет
icon О некоторых аспектах возмещения суммы излишне уплаченного/удержанного подоходного налога физическому лицу, не осуществляющему предпринимательскую деятельность
icon О праве на использование освобождения на иждивенцев
icon О случаях использования освобождения на иждивенца, не отвечающего условиям ч. (2) ст. 35 НК
icon О корректировке не подтвержденных документально расходов
icon О некоторых аспектах дарения в пользу физических лиц, как в денежной, так и в неденежной форме
icon Referitor la unele particularități de aplicare a prevederilor legislației în vigoare în cazul plăților efectuate în folosul persoanelor fizice
icon Об удержаниях из материальной помощи, выплаченной предприятием бывшим сотрудникам
icon icon icon
icon
icon icon icon icon icon
icon
icon