Catalogul instituţiilor

«Consultant fiscal» S.R.L.

Ești la curent cu modificările legislaţiei?
  • Ai acces la o baza de date cu peste 5 mii întrebări şi răspunsuri din fiscalitate
  • Ai acces la toate deciziile instanţelor de judecată din domeniul fiscalităţii clasificat pe impozite şi taxe
  • Eşti infomat mereu cu exemple despre modul de aplicare a legislaţiei fiscalei
  • Toate informaţiile din portal îţi stau la disoziţie oricînd şi din orice locaţie

Phone +(373)69686395
Email: consultantfiscal14@gmail.com
Site: consultantfiscal.md

09
07 2014
2038

Victoria Belous: Răspunderea conducătorului sau a persoanelor responsabile ale entităţii pentru pierderea şi nerestabilirea în termen a evidenţei contabile

*Opinia autorului poate să nu corespundă poziției oficiale a SFS

Conform art. 7 alin. (2) al Legii contabilităţii, entitatea este obligată să ţină contabilitatea şi să întocmească rapoartele financiare în modul prevăzut de prezenta lege, de standardele de contabilitate, de planul de conturi contabile şi de alte acte normative, aprobate în conformitate cu art. 11 alin. (2) lit. a).
Detalii
09
07 2014
2743

Victoria Belous: Aplicarea unor sancțiuni față de persoane juridice și persoane fizice, care desfășoară activitate de întreprinzător

*Opinia autorului poate să nu corespundă poziției oficiale a SFS

Comercializarea angro (cu ridicata) a produselor din tutun este sau nu activitate licenţiată?

Conform art. 8 alin. (1) pct. 10 din Legea privind licenţierea unor genuri de activitate nr. 451 din 30.07.2001, importul produselor din tutun; importul şi (sau) prelucrarea industrială a tutunului, fabricarea produselor din tutun şi (sau) comercializarea angro a tutunului fermentat şi a produselor din tutun este gen de activitate supus licenţierii.
Detalii
08
07 2014
2350

Se va reţine impozitul pe venit la achiziţionarea de către persoanele juridice a plantelor medicinale de la persoanele fizice ce nu practică activitate de întreprinzător?

Conform art. 20 lit.y1 din Codul fiscal, constituie sursă de venit neimpozabilă veniturile obţinute de persoanele fizice, cu excepţia întreprinzătorilor individuali şi a gospodăriilor ţărăneşti (de fermier), de la comercializarea producţiei din fitotehnie şi horticultură în formă naturală şi a producţiei din zootehnie în formă naturală, în masă vie şi sacrificată, efectuată în adresa altei persoane fizice, cu excepţia întreprinzătorilor individuali şi a gospodăriilor ţărăneşti (de fermier).
Detalii
08
07 2014
4009

Modificări şi completări la Clasificaţia bugetară.

Pin Ordinul Ministrului Finanţelor nr. 83 din 25.06.2014 au fost operate modificări şi completări la Clasificaţia bugetară, aprobată prin Ordinul Ministrului Finanţelor nr.91 din 20 octombrie 2008.

Paragrafului 20 “Impozitul pe venitul din activitatea de întreprinzător reţinut la sursa de plată” din capitolul 111.00 „Impozite pe venit”, începînd cu 4 iulie 2014 s-a redenumit în „111.20 „Impozitul pe venit reţinut la sursa de plată”.
Detalii