Catalogul instituţiilor

Ministerul Dezvoltării Regionale şi Construcţiilor

are misiunea de a elabora, a promova şi a implementa politica statului în domeniul dezvoltării regionale, amenajării şi planificării teritoriului, arhitecturii, proiectării, urbanismului, construcţiei, producerii materialelor de construcţie şi locuinţelor.

wwww.mdrc.gov.md

14
05 2021
5

Autoritățile elaborează condițiile de plasare pe piață a produselor alimentare cu cerințe comunitare

Pe parcursul ultimilor ani în cadrul implementării Programului de monitorizare și supraveghere în domeniul siguranței produselor alimentare de origine animală au fost depistate neconformități ce țin de lipsa evidenţei şi a marcajelor pe alimente, inclusiv cu grad sporit de perisabilitate; nerespectarea condiţiilor de păstrare a produselor; încălcarea regulamentelor sanitare de către angajaţii întreprinderilor din sectorul alimentar, angajarea personalului fără examen medical; comercializarea produselor alimentare fără indicarea datei fabricării şi a termenului de valabilitate; neasigurarea trasabilităţii produselor alimentare etc.
 


Detalii

27
04 2021
134

Subvențiile în avans pentru proiectele start-up. Modificări în Regulament

În Regulamentul privind condițiile și procedura de acordare a subvențiilor în avans pentru proiectele start-up din Fondul național de dezvoltare a agriculturii și mediului rural (FNDAMR) au fost operate modificări. Ordinul Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului nr. 84 din 14 aprilie 2021 cu privire la modificarea Ordinului MADRM nr. 153/2018 cu privire la implementarea HG nr. 507/2018 pentru aprobarea Regulamentului menționat a fost publicat în MO.
 
Astfel, Ordinul 153/2018 va conține și cererea de solicitare a subvenției în avans pentru submăsurile nr.1-5 (stimularea investițiilor pentru producerea legumelor și a fructelor pe teren protejat; stimularea investițiilor pentru înființarea, modernizarea și defrișarea plantațiilor multianuale; stimularea investițiilor pentru utilarea și renovarea tehnologică a fermelor zootehnice;
Detalii
20
04 2021
140

Impactul incinerării și coincinerării deșeurilor

Analiza impactului implementării măsurilor din proiectul Regulamentului privind incinerarea și coincinerarea deșeurilor (Regulament) elaborat de Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului (MADRM) va fi analizat în cadrul ședinței Grupului de lucru al Comisiei de stat pentru reglementarea activității de întreprinzător.
 
Proiectul este elaborat în temeiul Legii nr. 209/2016 privind deșeurile și pentru executarea prevederilor din Planul de acțiuni al Guvernului pentru anii 2020-2023. Se așteaptă că, în urma implementării activităților din Regulament la nivel național, operatorii vor putea contribui la reducerea cu până la 90% a volumului deșeurilor ajunse la groapa de gunoi și, respectiv, micșorarea treptată a suprafețelor de teren supuse contaminării prin depozitare a deșeurilor,
Detalii
25
03 2021
170

IFAD VIII: преобразование сельской местности

«Повышение потенциала для преобразования сельской местности» (IFAD VIII) – это новый проект в агропродовольственном секторе, для реализации которого Международный фонд сельскохозяйственного развития (IFAD) предоставит финансовую поддержку нащей стране.  Общий бюджет проекта составит около 50,5 млн евро, из которых IFAD предоставит 20,7 млн евро.
 
«При поддержке государств-партнеров и международного сообщества доноров правительство стремится повысить иммунитет агропродовольственного сектора к проблемам, с которыми сталкивается, а также уровень жизни в сельской местности. Это возможно реализовать путем утверждения некоторых стратегических документов,
Detalii
11
03 2021
264

Ajutor umanitar pentru compensarea pierderilor suferite de producătorii agricoli

Cuantumul cantitativ de motorină din ajutorul umanitar extern acordat de către România destinat compensării parțiale a pierderilor suferite de producătorii agricoli ca urmare a înregistrării secetei la culturile de fitotehnie pentru roada anului 2020 va fi stabilit de un Regulament, proiectul hotărârii de Guvern cu privire la aprobarea acestuia fiind elaborat de Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului. Astfel, prin intermediul Agenției de Intervenție și Plăți pentru Agricultură (AIPA) va fi întocmită lista potențialilor beneficiari și cuantumul de motorină corespunzător nivelului de afectare de secetă. AIPA va prezenta Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale, inclusiv Comisiei interdepartamentală pentru ajutoare umanitare, lista potențialilor beneficiari de ajutorul umanitar extern oferit de România, în limita cantității de 6000 tone de motorină.

Detalii
02
03 2021
349

Listele de verificare ale ANSA au fost modificate

În listele de verificare pentru domeniile de control ale Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor au fost operate modificări. Ordinul Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului nr. 29 din 16 februarie 2021 cu privire la modificarea Ordinului nr. 79/2019 a fost publicat în Monitorul Oficial din 26 februarie curent.
 
Astfel, anexa nr.1 la acest ordin este „Lista de verificare a exploatațiilor piscicole” care va conține 78 de întrebări. Modificări intervin și în anexa nr. 2 ce se referă la Lista de verificare a farmaciei veterinare, fiind completată cu încă 27 întrebări și în total va necesita 50 de răspunsuri.
Detalii
02
03 2021
336

Plăți directe per cap de animal

În perioada 1 aprilie – 4 iunie 2021, deținătorii de animale pot depune dosarele de solicitare a plăților directe per cap de animal la Agenția de Intervenție și Plăți pentru Agricultură (AIPA), comunică Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului (MADRM). Amintim că, la 18 noiembrie 2020, Guvernul a aprobat, prin Hotărârea nr.836, Regulamentul respectiv, conform căruia plățile directe vor fi oferite pentru trei măsuri de sprijin:
 
Măsură 1: bovine
 
Submăsura 1.1: Vaci din rase specializate pentru producția de lapte și mixte – 7000 lei;

Detalii
18
02 2021
129

IFC: публичный цифровой реестр финансовой отчетности

Министерством сельского хозяйства, регионального развития и окружающей среды и Международной финансовой корпорацей (IFC) было подписано новое Соглашение о сотрудничестве.  Оно будет реализовано в партнерстве со Шведским агентством по развитию и международному сотрудничеству.
 
Целью Соглашения является решение проблемы, связанной с отсутствием данных о потенциальных инвесторах и деловых партнерах. Для ее решения IFC внесет свой вклад в создание публичного цифрового реестра финансовой отчетности,
Detalii
15
02 2021
189

Proiectul „MAME”: modernizarea tehnicii și echipamentelor agricole

Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Regionale și Mediului (MADRM) și compania Japan International Cooperation System (JICS) au semnat astăzi, 15 februarie 2021, un contract de consultanță pentru asistență în implementarea creditului japonez pentru modernizarea tehnicii și echipamentelor agricole. Serviciile de consultanță vor fi acordate Agenției pentru Dezvoltarea și Modernizarea Agriculturii (ADMA) cu scopul de a valorifica și implementa eficient creditul preferențial acordat de Agenția Japoneză pentru Cooperare Internațională (JICA) Guvernului Republicii Moldova în cadrul proiectului „Modernizarea mașinilor și a echipamentului agricol din Republica Moldova” (proiectul „MAME”).

Detalii
15
02 2021
429

Subvenționarea primelor de asigurare în agricultură în anul 2021

Cota de subvenționare a primelor de asigurare calculate pentru contractele de asigurare în agricultură încheiate în anul 2021 se stabilește în mărime de 70% din valoarea primei de asigurare.
 
În Monitorul Oficial din 12 februarie curent a fost publicat Ordinul Ministerului Agriculturii, Industriei Alimentare și Mediului nr. 21 din 4 februarie 2021 cu privire la cota de subvenționare a primelor de asigurare calculate pentru contractele de asigurare încheiate în anul 2021.
 

Detalii