Catalogul instituţiilor

Ministerul Dezvoltării Regionale şi Construcţiilor

are misiunea de a elabora, a promova şi a implementa politica statului în domeniul dezvoltării regionale, amenajării şi planificării teritoriului, arhitecturii, proiectării, urbanismului, construcţiei, producerii materialelor de construcţie şi locuinţelor.

wwww.mdrc.gov.md

30
09 2020
117

MADRM va selecta directorii instituțiilor publice în baza unui nou regulament

Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului va institui pentru fiecare concurs pentru ocuparea funcției de director al instituției publice în care MADRM exercită calitatea de fondator o comisie din șapte membri – cinci reprezentanți ai ministerului și doi – ai societății civile. Autoritatea a elaborat și propune pentru consultări publice (data limită – 9 octombrie) proiectul ordinului pentru aprobarea regulamentului cu privire la organizarea și desfășurarea concursului respectiv.
 
Documentul reglementează condițiile și principiile de organizare și desfășurare a concursului, prevede cerințele pentru candidați, modul de instituire și atribuțiile comisiei ce va determina câștigătorul.

Detalii
10
09 2020
178

Producătorii agricoli beneficiari ai subvențiilor vor fi monitorizați

Regulamentul privind condițiile, ordinea și procedura de acordare a mijloacelor Fondului Național de Dezvoltare a Agriculturii și Mediului Rural aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 455/2017,  ar putea fi completat cu o nouă secțiune ce va reglementa procedura de monitorizare postachitare.
 
În acest sens, va fi aprobat un plan de monitorizare, iar graficul de efectuare a acesteia va fi aprobat de directorul AIPA, plasat pe pagina oficială a instituției și comunicat beneficiarului de subvenții la adresa electronică sau prin alte mijloace cu cel puțin cinci zile lucrătoare înainte de efectuarea evaluării. Monitorizarea respectării de către beneficiari a cerințelor va fi asigurată de Serviciul monitorizare postachitare.

Detalii
10
09 2020
133

SIA ESBS: „Evidența solicitanților și beneficiarilor de subvenții”

Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului (MADRM) a elaborat proiectul Regulamentului privind organizarea și funcționarea Sistemului informațional automatizat „Evidența solicitanților și beneficiarilor de subvenții” (SIA ESBS). Documentul va fi discutat astăzi, 10 septembrie, în cadrul ședinței Secretarilor de stat.
 
SIA ESBS se va utiliza pentru crearea și dezvoltarea resursei informaționale, precum și repartizarea, stocarea, sistematizarea, actualizarea și protecția soluțiilor informaționale a subvențiilor, cu asigurarea concomitentă a unui nivel adecvat de protecție a datelor cu caracter personal. Totodată, introducerea sistemului în funcțiune va permite formarea resurselor informaționale departamentale în domeniul agriculturii și mediului rural, precum și înregistrarea solicitanților și beneficiarilor de subvenții. Conform proiectului, participanți la sistem vor fi Agenția de Intervenție și Plăți pentru Agricultură (AIPA), MADRM, alte entități cu care vor fi încheiate acorduri de colaborare.

Detalii
19
06 2020
748

Modul de transmitere şi schimbare a terenurilor va fi revizuit

Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului a elaborat un șir de modificări și completări la Regulamentul cu privire la modul de transmitere, schimbare a destinaţiei şi schimb de terenuri (Regulament), aprobat prin HG nr. 1170/2016.
 
Autorii proiectului afirmă că unele norme stipulate în Regulament contravin prevederilor art. 500 din Codul civil (CC), care indică expres că „proprietarul are drept de posesiune, de folosinţă şi de dispoziţie asupra bunului”. În acest sens, în ultima perioadă au parvenit mai multe solicitări de la autoritățile publice locale (APL) cu privire la necorespunderea prevederilor pct. 1 subpct. 3) lit. c) și pct. 39 alin. (2) din Regulament cu prevederile legislației în vigoare. Astfel, s-a stabilit că interdicția stabilită statului și APL de a efectua  schimbul 
Detalii
10
06 2020
303

Новая редакция проверочных листов ANSA

Министерство сельского хозяйства, регионального развития и окружающей среды внесло изменения и дополнения в Приказ № 79/2019  об утверждении проверочных листов в области контроля Национального агентства по безопасности пищевых продуктов, утвердив новую редакцию ранее принятых документов

Так, изменения претерпели Приложения №24–55 (проверочные листы SA-7 – SA-38), в соответствии с которыми осуществляется государственный контроль и надзор за предприятиями по производству хлебобулочных и макаронных изделий, за предприятиями по сушке, обезвоживанию, заморозке и переработке фруктов, овощей и грибов, по производству и переработке мяса, молока, яиц, продуктов растительного происхождения и т.д. Detalii
05
05 2020
284

A fost elaborat un Ghid practic privind crearea și funcționarea grupurilor de producători

În vederea stimulării constituirii și funcționării grupurilor de producători agricoli, Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului, cu susținerea Proiectului Agricultura Competitivă în Moldova (MAC-P, a elaborat Ghidul practic ”De la primii pași la profitabilitate și creștere”.

Ghidul constituie un suport pentru producătorii agricoli în procesul de constituire și funcționare a grupului de producători, în vederea obținerii performanțelor în afaceri și sporirea veniturilor din vânzări.
Detalii
07
04 2020
220

Dezvoltarea regională a RM: concentrarea resurselor, cheltuielilor și efortului

Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și mediului a publicat Noua paradigmă a dezvoltării regionale în Republica Moldova. Aceasta a fost elaborată cu suportul Agenției de Cooperare Internațională a Germaniei (GIZ), prin intermediul proiectului „Modernizarea Serviciilor Publice Locale în Republica Moldova” (MSPL), cu suportul financiar al Ministerului German pentru Cooperare Economică şi Dezvoltare (BMZ) și al Guvernul Suediei.

Documentul ne orientează către principiul concentrării, care urmărește în mod constant trei aspecte:
Concentrarea resurselor: cea mai mare parte a resurselor sunt orientate către zonele cu cel mai mare potențial (legătura cu formula de alocare);
Detalii
09
03 2020
261

„Anul Vitivinicol 2019”

În cadrul celei de-a III ediții a Conferinței Naționale a Filierei Vitivinicole „Anul Vitivinicol 2019” desfășurate la sfârșitul săptămânii trecute, Oficiul Național al Viei și Vinului a prezentat cele mai importante realizări ale sectorului.

Astfel, viticultura contribuie cu 3% din PIB-ul țării, dar și reprezintă 7% din totalul de exporturi autohtone, fiind o carte de vizită a țării noastre, recunoscute pe plan internațional. Statul, prin politicile sale, contribuie la dezvoltarea echilibrată a tuturor componentelor sectorului, alocând anual din fondul de subvenționare circa 110 mil. lei pentru dezvoltarea acestuia.
Detalii
04
03 2020
279

Termenul de rambursare a unor credite oferite agricultorilor poate fi revizuit

Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului propune pentru consultări publice proiectul hotărârii de Guvern pentru modificarea Regulamentului privind modul de utilizare a mijloacelor financiare provenite din rambursarea creditelor tehnice alocate de la bugetul de stat în anii 2004 – 2009 (Regulament).

Amintim că, acesta prevede transmiterea în gestionare a mijloacelor financiare alocate în perioada indicate pentru crearea staţiunilor tehnologice de maşini şi a mijloacelor provenite din rambursarea creditelor tehnice, iar Institutul de Tehnică Agricolă „Mecagro” a obținut posibilitatea de a comercializa în rate producătorilor tehnică agricolă de producție autohtonă.
Detalii