10
05 2018
928

ORDIN SFS nr. 242 din 07. 05. 2018 privind actualizarea Bazei generalizate a practicii fiscale

1. (29.1.7.3.24) Urmează de a reține impozitul pe venit la sursa de plată în cazul în care persoana juridică achiziționează de la persoana fizică mijloace de transport? 2. (29.1.7.3.1) Comasare cu nr.29.1.7.7.6. 3. (29.1.7.3.18) Сompaniа de leasing a procurat de la persoana fizică un activ de capital care ulterior urmează a fi utilizat în interesele companiei. Urmează compania de leasing să rețină conform art.90 alin.(1) din Codul fiscal, ca parte a impozitului o sumă în mărime de 7% din plăţile efectuate în folosul persoanei fizice? 4. (29.1.7.3.16) Urmează de a fi reținut la sursa de plată impozitul pe venit în cazul achitării în folosul persoanelor terțe a remunerațiilor pentru jurizare în cadrul concursurilor raionale? 5. (29.1.7.3.15) Urmează de a reține la sursa de plată impozitul pe venit în cazul acordării în folosul persoanelor terțe a primelor în formă monetară, precum și în formă nemonetară de ziua profesională, care nu sunt parte a sistemului de salarizare? 6. (29.1.7.3.14) Urmează de a reţine impozit pe venit la sursa de plată din mijloacele financiare alocate de către administraţia publică locală pentru alimentarea şi premierea unei echipe sportive, membrii căruia nu sunt salariaţi ai autorităţii publice locale? 7. (29.1.7.3.11) Urmează de a reține impozitul pe venit la sursa de plată în cazul achitării plăților pentru prestarea serviciilor de către deținătorii patentei de întreprinzător? 8. (29.1.7.3.9) Urmează a se reține impozitul pe venit la sursa de plată în cazul în care o persoană juridică achiziționează de la o persoana fizică valori mobiliare? 9. (29.1.7.3.6) Care este regimul fiscal al ajutoarelor materiale oferite persoanelor terțe de către organizațiile filantropice? 10. (29.1.7.3.5) Care este regimul fiscal al ajutoarelor materiale oferite persoanelor terțe, care nu sunt angajați ai întreprinderii?

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.