06
02 2018
891

ORDIN SFS nr. 54 din 05. 02.2018 privind actualizarea Bazei generalizate a practicii fiscale

1. (4.8.14) Cum se aplică accizele pentru mărfurile destinate proiectelor de asistenţă tehnică, realizate pe teritoriul Republicii Moldova de către organizaţiile internaționale şi ţările donatoare? 2. (4.6.2.6) Cum se calculează accizele la țigaretele cu filtru și fără filtru fabricate în Republica și la cele importate? 3. (4.6.1.9) Care sunt autoturismele de lux și cum se calculează accizele pentru acestea? 4. (4.6.1.8) Cum se aplică timbrul de acciz pentru mărfurile supuse accizelor pasibile marcării cu timbru de acciz, în cazul cînd acestea se expediază (se transportă), se importă într-o formă ce nu corespunde unităţilor de măsură în care sînt stabilite cotele accizelor? 5. (4.6.1.7) Cum are loc impozitarea (aplicarea timbrelor de acciz), în cazul în care mărfurile supuse se expediază (se transportă), se importă într-o formă ce nu corespunde unităților de măsură în care sunt stabilite cotele accizelor? 6. (4.6.1.6) Care mărfuri nu sînt marcate obligatoriu cu „Timbru de acciz”? 7. (4.6.1.5) Sunt pasibile marcării cu „Timbru de acciz” articolele din tutun comercializate, transportate sau depozitate pe teritoriul Republicii Moldova ori importate pentru comercializare? 8. (4.6.1.4) Care mărfuri accizate sunt pasibile marcării obligatorii cu „Timbru de acciz”? 9. (4.6.1.3) Cum se calculează și se achită accizele la mărfurile importate? 10. (4.6.1.2) Cum se calculează accizele în cazul transmiterii mărfurilor supuse accizelor cu plată sau cu titlu gratuit, inclusiv în contul salariului, angajaţilor antrepozitarului autorizat, altor persoane, în cazul atribuirii mărfurilor de către antrepozitarul autorizat sau de către membrii familiei acestuia, precum şi în cazul deplasării în alt mod a mărfurilor din antrepozitul fiscal? 11. (4.5.2) În ce moment mărfurile sunt supuse accizelor? 12. (4.14.1) Poate oare agentul economic la inițiativa proprie să-și anuleze înregistrarea în calitate de plătitor a acciz? 13. (4.2.1.1) Cine sînt subiecţii impunerii cu accize? 14. (4.2.1.2) Persoanele fizice şi juridice care efectuează doar operaţiuni de import a mărfurilor accizate cu realizarea ulterioară a lor pe teritoriul republicii sînt subiecţi impozabili cu accize şi urmează să se înregistreze la Serviciul fiscal de stat ca subiect al impunerii cu accize cu primirea certificatului de înregistrare ca plătitor de accize ? 15. (4.13.4) Sînt careva excepţii în partea ce ţine de neaplicarea “Timbrelor de acciz” a mărfurilor supuse accizelor pentru care este prevăzută marcarea? 16. (4.13.1) Care mărfuri îmbuteliate în ambalaj pentru consum final se supun marcării cu „Timbru de acciz”? 17. (4.3.8) Cine se consideră responsabil de achitarea accizelor în cazul cînd diferiți agenți economici folosesc unul si același antrepozit de fiscal? 17. (4.12.5) (Arhiva) De care organe se comercializeaza timbrele de acciz? 18. (4.12.1) Se marchează oare cu timbru de acciz articolele de tutun? 19. (4.10.1) Cine sînt obligati sa prezinte declaratia privind achitarea accizelor ? 20. (4.9.33) Subiectul solicitant al restituirii accizelor poate beneficia de transferul integral al mijloacelor banesti la contul bancar al întreprinderii sau nu? 21. (4.9.29) Cum se determină spre restituire suma accizelor aferente mărfurilor de la pozițiile tarifare 271012310, 271012700 și 271019210, care se livrează pentru alimentarea aeronavelor civile? 22. (4.9.28) Cum se determina spre restituire suma accizelor aferente marfurilor de la pozitiile tarifare 270710100, 270720100, 270730100, 270750, 270900100, 271011110 – 271019290, 290110000, 290124100, 290129000, 290211000, 290219, 290220000, 290230000, 290244000, 290290900, 290511000 – 290513000, 290514, 290516, 290519000 – 250549, 2906, 2909, 3302, 321210, 321290, 321290900, 381400900, 381700800, utilizate în calitate de materie....? 23. (4.9.1) În cazul exportului de mărfuri accizate, există dreptul la restituirea accizelor? 24. (4.8.3) Cum se aplică accizele pentru mărfurile finanţate din contul împrumuturilor şi granturilor acordate Guvernului, din contul împrumuturilor acordate de organismele financiare internationale, precum şi din contul granturilor acordate instituţiilor finanţate de la buget? 25. (4.8.1) În ce cazuri persoanele fizice care introduc pe teritoriul republicii marfuri accizate nu achita accizele aferente lor? 26. (4.7.10) Apar careva obligaţii privind accizul la introducerea mărfurilor supuse accizelor pe teritoriul zonei economice libere pentru prezentare şi livrare parţială la expoziţie? 27. (4.7.6) Dacă marfa exportată a fost achitată parţial de către nerezident, apare obligaţia de calculare si achitare a accizelor? 28. (4.7.4) Cînd apare obligatia de achitare accizelor aferente marfurilor supuse accizelor în cazul importului lor? 29. (4.6.3.7) Dacă suma accizului achitată aferentă mărfurilor supuse accizelor, utilizate în procesul de prelucrare si/sau de fabricare pentru obținerea altor mărfuri supuse accizelor, depășește suma accizului calculată la mărfurile accizate, rezultate din prelucrare si/sau fabricare, cum are loc raportarea diferenței de sumă care depășește suma accizului la mărfurile rezultate? 30. (4.6.3.4) Dacă materia primă accizată nu a fost utilizată integral la fabricarea/prelucrarea altor mărfuri supuse accizelor, se permite trecerea în cont a sumei totale a accizelor aferente acestei materii prime? 31. (4.6.3.2) Se permite trecerea în cont a accizelor, în cazul cînd s-a procurat materie prima accizată în scopul fabricării altor mărfuri accizate, dar nu a fost utilizata în procesul de producție? 32. (4.6.3.1) La care marfuri se permite trecerea în cont a accizelor? 33. (4.6.2.5) Dacă de către producătorul sau importatorul de țigarete cu filtru au fost declarate anumite preturi maxime de vînzare cu amanuntul se permite comercializarea lor la preturi mai mari sau mai mici decît cele declarate? 34. (4.6.2.4) În cazul în care, de către subiecții responsabili nu au fost declarate prețurile maxime de vînzare cu amănuntul la țigarete, au dreptul agenții economici din domeniul comerțului angro și cu amănuntul să comercializeze țigaretele respective? 35. (4.6.2.3) Care este modalitatea de înregistrare a preturilor maxime de vînzare cu amănuntul la țigaretele cu filtru și fără filtru? 36. (4.6.2.1) Ce reprezintă prețul maxim de vînzare cu amănuntul în scopul determinării accizelor la țigaretele cu filtru și fără filtru? 37. (4.6.1.1) Subiectul înregistrat în calitate de plătitor de accize are obligația să calculeze și să achite accizele la buget la comercializarea mărfurilor supuse accizelor, fără scoaterea lor din antrepozitul fiscal? 38. (4.3.8) Cine se consideră responsabil de achitarea accizelor în cazul cînd diferiți agenți economici folosesc unul si același antrepozit de fiscal? 39. (4.3.5) Care este modalitatea de obținere a certificatului de acciz? 40. (4.2.2.1) Care sunt obiectele impunerii cu accize şi baza impozabilă? 41. (4.1.5) Ce se subînțelege prin noțiunea de expediere (transportare) a mărfurilor supuse accizelor din/în antrepozitul fiscal? 42. (4.1.4) Dacă încăperile în care au loc producerea și/sau prelucrarea mărfurilor supuse accizelor, nu aparțin antrepozitarului autorizat cu titlu de proprietate, dar sunt luate în arendă sau în locațiune, constituie acestea părți componente a antrepozitului fiscal? 43. (4.1.3) Dacă depozitele sau încăperile de producere a antrepozitarului autorizat, unde au loc producerea și păstrarea producției finite supuse accizelor, sînt amplasate teritorial la o distanță considerabilă, fac parte acestea dintr-un antrepozit fiscal sau constituie părți a diferitor antrepozite fiscale? 44. (4.1.2) Ce reprezintă antrepozit fiscal? 45. (4.1.1) Ce reprezintă certificat de acciză?

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.