Documente și comentarii

ORDIN SFS nr. 57 din 06. 02.2018 privind actualizarea Bazei generalizate a practicii fiscale

1. (30.1.9) În legătură cu modificările operate în Legea nr.1540 din 25 februarie 1998 privind plata pentru poluarea mediului prin Legea nr.313 din 22 decembrie 2017, care tip de carton în care sunt ambalate produsele este pasibil taxării cu taxa pentru mărfurile care în procesul utilizării cauzează poluarea mediului? 2. (30.3.19) Care este organul care asigură controlul asupra corectitudinii calculului și plenitudinii virării la buget a plăților și taxei pentru poluarea mediului? 3. (30.3.18) De către cine se administrează evidența obligațiilor și de urmărire a restanțelor la plățile și taxa pentru poluarea mediului? 4. (30.3.17) În legătură cu modificările operate în Legea nr.1540 din 25 februarie 1998 privind plata pentru poluarea mediului prin Legea nr.313 din 22 decembrie 2017, are obligația agentul economic de a prezenta darea de seamă (forma POLMED17) corectată? 5. (30.3.16) Care este baza impozabilă a mărfurilor care, în procesul utilizării, cauzează poluarea mediului? 6. (30.3.15) Cînd apare obligația privind taxa pentru categoriile de mărfuri ce cauzează poluarea mediului în proocesul utilizării? 7. (30.1.8) Ce ce subînțelege prin noțiunea de ambalaj secundar? 9. (30.1.6) Ce ce subînțelege prin noțiunea de ambalaj primar? 10. (30.3.14) Cine este obligat să prezinte darea de seamă privind plata pentru emisiile de poluanţi, deversări şi depozitarea deşeurilor? 11. (30.3.12) Arhiva Apare oare necesitatea prezentării Dării de seamă privind plata pentru emisiile de poluanţi, deversări şi depozitarea deşeurilor (forma EMPOLDEP17), în cazul în care subiecţii impunerii au efectuat careva operaţiuni din cele pasibile taxării? 12. (30.3.11) Arhiva Apare oare necesitatea prezentării Dării de seamă privind plata pentru emisiile de poluanţi, deversări şi depozitarea deşeurilor (forma EMPOLDEP17), în cazul în care în perioada de raportare subiecţii impunerii nu au efectuat careva operaţiuni pasibile taxării? 13. (30.3.7) - Arhiva Unde poate fi găsit modul de completare a Dării de seamă privind plata pentru emisiile de poluanţi, deversări şi depozitarea deşeurilor (forma EMPOLDEP17)? 14. (30.5.1) Care sunt cotele pentru calcularea taxei pentru mărfurile care în procesul utilizării cauzează poluarea mediului? 15. (30.4.1) Care sunt înlesnirile la plata taxei pentru mărfurile care, în procesul utilizării, cauzează poluarea mediului? 16. (30.3.4) Care este termenul de achitare a plăților pentru poluarea mediului? 17. (30.3.3) Care este termenul de prezentare a dărilor de seamă privind plățile pentru poluarea mediului? 18. (30.3.2) Cine este obligat să depună darea de seamă privind taxa pentru mărfurile care, în procesul utilizării, cauzează poluarea mediului 19. (30.2.1) Cine sunt subiecții impunerii cu taxa pentru mărfurile care, în procesul utilizării, cauzează poluarea mediului? 20. (30.1.2) Ce constituie obiect al impunerii cu taxa pentru mărfurile care, în procesul utilizării, cauzează poluarea mediului?

Instituții:

Serviciul Fiscal de Stat | Publicaţia periodică "Monitorul Fiscal FISC.MD"

1278 vizualizări

Data publicării:

08 Februarie /2018 14:30

Domeniu:

Administrare fiscală | Dare de seamă fiscală | Legislație fiscală | Persoana fizică | Persoană juridică | Obligație fiscală | Noutăți fiscale | Taxa pentru poluarea mediului

Etichete:

ordin SFS | Ordin MF | poluarea mediului | taxa | Baza generalizată a practicii fiscale | contribuabil

0 comentarii

icon icon icon
icon
icon icon icon icon icon
icon
icon