21
01 2019
2298

Conformarea voluntară 2019: segmente prioritare

Programul de conformare voluntară pentru anul 2019, aprobat și publicat de Serviciul Fiscal de Stat, prevede politici de asistența şi sprijin pentru contribuabilii care execută la timp şi în volum deplin obligațiile fiscale, precum şi politici de detectare şi descurajare a contribuabililor care se eschivează conștient de la plata impozitelor, taxelor şi altor plăți obligatorii, cu asigurarea sancționării inevitabile a acestora. Astfel, construcția, agricultura, restaurantele, transportul, serviciile de înfrumusețare, întreținerea și repararea autovehiculelor și comerțul cu ridicata a produselor alimentare sunt cele 7 segmentele ale economiei naționale prioritare pentru monitorizare din partea SFS în acest an. Conform documentului, în domeniul construcțiilor vor fi monitorizate sectoarele de producere și comercializare a betonului, lucrările speciale de construcții, comerțul cu ridicata al echipamentelor şi furniturilor de fierărie pentru instalaţii sanitare şi de încălzire și comerţul cu ridicata al materialului lemnos şi al materialelor de construcţii şi echipamentelor sanitare. La capitolul agricultură vor fi monitorizate apicultura, pescuitul și acvacultura, cultivarea plantelor din culturi permanente, nepermanente și cultivarea plantelor pentru înmulţire. În domeniul restaurante, vor fi monitorizate toate activitățile de servicii de alimentație. Totodată, în domeniul trasportului, funcționarii fiscali vor verifica transportul auto de călători în folos public în regim de taxi și transportul de călători și bagaje. În acest domeniu sunt identificate anumite riscuri specifice, precum neutilizarea mașinii de casă și control cu memorie fiscală pentru eliberarea bonului de casă sau a biletelor de călătorie conform modului stabilit de Guvern, nereflectarea în evidența contabilă a serviciilor de transportare a pasagerilor și/sau mărfurilor prestate și practicarea nemijlocită a transportului ilicit de pasageri și mărfuri, nefiind autorizat sau adesea fără specializare, fără asigurarea autovehiculului. În domeniul servicii de înfrumusețare/îngrijiri și sănătate vor fi monitorizate, pe parcursul anului curent, centrele medicale, centrele spa, frizeriile și sălile de sport. Spălătoriile auto și centrele de asistență tehnică sunt cele două sectoare din domeniul întreținerii și reparării autovehiculelor ce vor fi verificate în anul curent, iar din domeniul comerțului cu ridicata a produselor alimentare au fost selectate depozitele en gros. În document se menționează că principalele riscuri aferente acestor domenii sunt achitarea salariului în plic și munca la negru, ponderea mică a fondului de salarizare în raport cu venitul declarant, lipsa evidenței contabile sau ținerea evidenței contabile neconforme, nereflectarea în contabilitate a veniturilor real încasate și desfășurarea activității fără dispunerea de acte permisive, venitul declarat considerabil în raport cu achitările TVA etc. Menționăm că Serviciul Fiscal de Stat a elaborat Programul de conformare voluntară cu scopul de a identifica și de a răspunde riscurilor de neconformare fiscală printr-o serie de măsuri care vizează principalele cauze ale inconsecvenței comportamentale.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.